Dzieła Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP

 • Wspieranie i organizowanie działalności charytatywno-opiekuńczej, oświatowo-wychowawczej, naukowej, kulturalnej, kultu religijnego, budownictwa sakralnego i konserwacji zabytków. Kształtowanie świadomości o potrzebach Zakonu Braci Mniejszych, a szczególnie naszej bernardyńskiej Prowincji zakonnej i potrzebach społeczeństwa w zakresie działalności charytatywnej.

  czytaj więcej

 • Dynamika ewangeliczna nakazuje nam uczestnictwo w działalności misyjnej Kościoła. Pragniemy stworzyć zaplecze modlitewne i finansowe dla naszych misjonarzy i ich ciężkiej pracy. Nasi współbracia pracują m.in. w Kongo i w Ekwadorze.

  misje.bernardyni.pl/

 • Praca duszpasterska z młodzieżą jest priorytetem w formowaniu dojrzałego duchowo społeczeństwa. DMP jednoczy pracę dzieci i młodzieży w ramach Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej i Liturgicznej Służby Ołtarza, organizując dla nich rekolekcje, kursy i inne wspólnotowe wydarzenia. Dodatkowym polem troski jest Referat Powołaniowy, którego zadaniem jest pomoc młodym w rozeznawaniu życiowego powołania.

  duszpasterstwo.bernardyni.pl/

 • Inicjatywa edukacyjna przy naszym klasztorze w Łodzi ma związek z bł. o. Anastazym Pankiewiczem, naszym współbratem, męczennikiem obozu koncentracyjnego w Dachau. To on był budowniczym klasztoru na Bałutach i inicjatorem pracy kształcenia oraz wychowywania młodzieży w tym właśnie miejscu. W 1937 r. otworzył Prywatne Gimnazjum Męskie, rozwiązane wraz z wybuchem wojny. Po odzyskaniu budynku w 1989 r. wskrzeszono działalność placówki, przekształcając ją następnie w koedukacyjne liceum, a następnie poszerzając ofertę edukacyjną o gimnazjum, a od 2016 r. również o szkołę podstawową.

  pankiewicz.edu.pl

 • Nasze wydawnictwo istnieje od 1971 roku. Wydało w tym czasie kilkaset pozycji książkowych, albumów a także kalendarzy  i pocztówek. Jak wskazuje sama nazwa „Calvarianum” szczególną rolę przywiązuje do wydawania literatury dla pątników kalwaryjskich i innych miejsc pielgrzymkowych, a także podejmuje tematykę franciszkańską i historyczną, związaną z życiem Zakonu Braci Mniejszych i bernardyńskiej prowincji. Wydawnictwo wydaje także książki o różnej tematyce dla szerszego kręgu odbiorców, służących do pogłębienia wiedzy religijnej.

  calvarianum.pl/

 • Franciszkański Ośrodek Kultury powstał przy Klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku, by promować wartości chrześcijańskie i franciszkańskie wśród ludzi.

  czytaj więcej

 • Oratorium św. Antoniego realizuje zadania świetlicy środowiskowej od 2001 roku. Pomoc dzieciom i młodzieży w nauce szkolnej i w twórczym spędzeniu wolnego czasu jest dla wszystkich prowadzących i wolontariuszy priorytetem. Działalność Oratorium utrzymywana jest z datków ludzi dobrej woli oraz z dotacji Urzędu Miasta. Oratorium swoją pomocą otacza grupę ok. 150 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.

  bernardyni.ofm.pl/klasztor/piotrkow/oratorium

 • Pomoc osobom potrzebującym i zepchniętym na margines życia jest czymś typowym dla naśladowców św. Franciszka. Kuchnie dla ubogich w dwóch wielotysięcznych miastach Polski wpisują się w szeroki wachlarz pomocy ubogim i bezdomnym prowadzonej przez Kościół.

  Kuchnia św. Antoniego w Radomiu istnieje od 2000 r. Dziennie jadłodajnię odwiedza ok. 700 osób, korzystających z bezpłatnych posiłków. Jadłodajnia działa codziennie w godz. 11-13 w budynku na terenie klasztornym. Dyrektorem Kuchni dla ubogich jest br. Kazimierz Górka.

  Klasztor w Tarnowie prowadzi kuchnię dla ubogich od 1941 r. Już wtedy wydawał kilkadziesiąt posiłków dziennie. Obecnie osoby potrzebujące przychodzą na posiłek do nowego obiektu w obszarze klasztornym, powstałego w latach 2006-2007 jako Kuchnia św. Szymona z Lipnicy.

  tarnow.bernardyni.pl/index.php/kuchnia-dla-ubogich

 • Przy bazylice mieści się założone w roku 1971 przez o. Kajetana Grudzińskiego Muzeum Prowincji, które gromadzi przedmioty zabytkowe z utraconych po II Wojnie Światowej klasztorów wschodnich, a także z innych klasztorów Prowincji. Pomieszczenia poszerzone w ostatnich latach obejmują zbiory obrazów, rzeźb i wytworów rzemiosła artystycznego.

  /bernardynilezajsk.pl/multimedia/muzeum/

 • Studio realizuje nagrania zarówno w „terenie” (kościoły, sale koncertowe) jak i w specjalnych pomieszczeniach studyjnych. Pomieszczenia są profesjonalnie zaprojektowane pod względem akustycznym i mają możliwość dopasowywania akustyki do rodzaju nagrań i gatunku muzyki.

  czytaj więcej

 • Budynek został oddany do użytku kilka lat temu. Urządzony w duchu franciszkańskiej prostoty służyć ma wszystkim przybywającym do Krakowa w celach pielgrzymkowych lub turystycznych, którzy cenią sobie doskonałą lokalizację w centrum miasta, u stóp Wawelu. Położony jest na terenie zespołu klasztornego oo. Bernardynów założonego przez św. Jana Kapistrana w 1453 r. Swoją nazwą wskazywać ma na szczególnego Gospodarza tego miejsca – św. Szymona z Lipnicy.

Więcej o naszych dziełach

 • Opus Bonum
 • Franciszkański Ośrodek Kultury
 • Katolickie Szkoły Bernardyńskie
 • Studio Fanfara
 • Wydawnictwo Calvarianum
 • Franciszkański Sekretariat Misyjny
 • Duszpasterstwo Młodzieżowo-Powołaniowe
 • Oratorium św. Antoniego
 • Dom św. Szymona
 • Muzeum Prowincji OO.Bernardynów
 • Katalog Biblioteki Prowincjalnej