Tak jak każdy dar duchowy, który służy zbudowaniu wspólnoty Kościoła, ma swoje źródło w Duchu Świętym. Rysy świętości Franciszka z Asyżu przyczyniły się do ukształtowania charyzmatu franciszkańskiego.
Trudno zawrzeć bogactwo franciszkańskiego sposobu życia w kilku zdaniach.

Charyzmat franciszkański z całą pewnością definiuje sam Święty Biedaczyna w pierwszych słowach Reguły: Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności
i w czystości. W centrum życia jest Jezus i sposób życia, który On nam zostawił
w swojej EWANGELII.
Fundamentem Dobrej Nowiny jest KRZYŻ prezentujący miłość Tego, kto na nim się ofiaruje. Sam strój Brata Mniejszego nakierunkowuje na ten zbawczy znak. Habit wyobraża krzyż, przypominając każdemu ubranemu w niego, że życie naśladowcy ma być obleczeniem się w krzyż.

franciszek

Charyzmat – istota

Brat Mniejszy stara się wprowadzać Ewangelię w życie drogą rad ewangelicznych – w zgodzie ze złożonymi ślubami. One naświetlają właściwą drogę wzrostu
w miłości do Boga i drugiego człowieka. POSŁUSZEŃSTWO uczy przyjmowania nieraz wymagającej woli Boga za swoją. Życie BEZ WŁASNOŚCI pomaga dostrzegać kruchość rzeczy materialnych.
Korzystając z nich mamy świadomość, że jesteśmy tylko i wyłącznie pielgrzymami na ziemi – im więcej ze sobą niesiemy, tym trudniej wypełnić misję głoszenia Ewangelii. CZYSTOŚĆ to odkrywanie piękna relacji z drugim człowiekiem, w której najważniejsze są wartości niewidoczne dla oczu.
Bóg zbawia we WSPÓLNOCIE, dlatego bracia żyjąc razem prowadzą się wspólnie do najistotniejszego celu jakim jest świętość. Komunia z człowiekiem nie jest możliwa do zrealizowania bez trwania w Komunii z Bogiem. Wyjątkowa wartość EUCHARYSTII zaprowadziła św. Franciszka do praktycznego wniosku, że każdy powinien znaleźć się w rękach Boga. Komponentem życia  wspólnotowego musi stać się UNIŻENIE, bez którego nie jesteśmy w stanie poznać prawdy o sobie i swoim miejscu wśród ludzi. Święty Franciszek dobitnie wyraża to słowami: Człowiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga i niczym więcej.

ZACHWYT NAD PIĘKNEM STWORZENIA

nie może stać się jedynie sentymentem; piękno skryte w stworzeniach mobilizuje Brata Mniejszego do wnoszenia swoją osobą wszędzie, gdziekolwiek nogi go poniosą, pokoju i dobra.