Scroll Top
kuria prowincjalna

Masz ważną sprawę dotyczącą naszego funkcjonowania?
Skontaktuj się z Sekretariatem Prowincji.

rzecznik medialny

Pracujesz w mediach i chcesz od nas garść informacji? Skontaktuj się z Rzecznikiem Prasowym.

duszpasterstwo powołań

Zastanawiasz się nad tym, czy życie zakonne nie jest Twoim powołaniem? Napisz do duszpasterza powołań.

mutima
Franciszkański sekretariat misyjny

Chcesz zasięgnąć informacji o prowadzonych przez nas projektach misyjnych lub wesprzeć tę działalność? Skontaktuj się z Moderatorem Ewangelizacji Misyjnej

delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży

Chcesz zgłosić fakt wykorzystania seksualnego przez osobę duchowną lub zakonną naszej Prowincji bądź też przez inne osoby zaangażowane w prowadzoną przez nas działalność? Napisz do naszego delegata.

opus bonum
sekretariat dzieł bernardyńskich

Pragniesz wspierać dobre dzieła naszej Prowincji?

Napisz do dyrektora Opus Bonum.