Scroll Top

Dom Życia

Dom Życia
dom życia

Działalność DOMU ŻYCIA realizowana jest w trybie ośrodka dziennego podopieczni przebywają określoną ilość czasu w wybrane dni tygodnia bez noclegu. Adresatami są rodziny (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie…) po diagnozie prenatalnej nieuleczalnej choroby dziecka w łonie matki – zwłaszcza zespoły wad letalnych, rodziny po utracie poczętego dziecka w wyniku poronienia naturalnego, kobiety i rodziny dotknięte skutkami dokonanej aborcji, rodziny z terminalnymi chorobami dzieci, kobiety mające trudności w przyjęciu poczętego dziecka rozważające aborcje.