Scroll Top

Opus Bonum

Opus Bonum - Sekretariat
opus bonum - sekretariat dzieł bernardyńskich

Głównym celem Sekretariatu jest wspieranie i organizowanie działalności charytatywno-opiekuńczej, oświatowo-wychowawczej, naukowej, kulturalnej, kultu religijnego, budownictwa sakralnego i konserwacji zabytków. Opus Bonum dba również o kształtowanie świadomości o potrzebach Zakonu Braci Mniejszych, a szczególnie naszej bernardyńskiej Prowincji zakonnej i potrzebach społeczeństwa w zakresie działalności charytatywnej.