Kim jesteśmy

alt=""

Oficjalna nazwa zakonu: Zakon Braci Mniejszych
Oficjalna nazwa Prowincji: Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP
Nazwa popularna: Ojcowie Bernardyni
Założyciel: Święty Franciszek Asyżu (1182 – 1226)
Założyciel naszej prowincji: Święty Jan Kapistran (1386 – 1456)
Strój zakonny: Brązowy habit z kapturem, przepasany białym sznurem z trzema węzłami, oznaczającymi trzy śluby zakonne: posłuszeństwo, ubóstwo i czystość.

 • Jesteśmy braterską wspólnotą, w której bracia pod działaniem Ducha Świętego, wiernie krocząc śladami Jezusa Chrystusa, całkowicie oddaje się Bogu, nade wszystko umiłowanemu, żyjąc Ewangelią w Kościele, w sposób jaki podyktował i ukazał św. Franciszek.
 • Bracia jako naśladowcy świętego Franciszka zobowiązują się prowadzić życie na wskroś ewangeliczne, mianowicie żyć w duchu modlitwy, pobożności i w braterskiej wspólnocie oraz dawać świadectwo pokuty i umniejszenia.
 • Ożywieni miłością do każdego człowieka, bracia powinni nieść na cały świat orędzie Ewangelii oraz czynami głosić pojednanie, pokój, sprawiedliwość, a także okazywać szacunek stworzeniu.
Herb franciszkański
Skrzyżowane ręce na tle krzyża. Jedna – Chrystusa, druga – św. Franciszka obdarzonego stygmatami. Herb przedstawia ideę i cel – upodobnić się do Chrystusa.
Pokój i dobro!
Św. Franciszek z Asyżu był głosicielem pokoju i dobra. Każde swoje kazanie rozpoczynał słowami: „Niech Pan Was obdarzy pokojem!” Pozdrowienie to wyraża najdobitniej pragnienie Świętego – aby nieść innym te dwa dary Ducha.
Tau
Litera ta występuje w języku hebrajskim oraz greckim. W Starym Testamencie była ona znakiem ocalenia wiernych Bogu.  Kształtem przypomina najwierniej krzyż. Św. Franciszek często się nim podpisywał w listach.
Śluby
Wyrażone trzema supełkami na sznurze przepasującym zakonnika. Są to zobowiązania do życia według rad ewangelicznych: w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Te 3 śluby nakreślają styl życia franciszkańskiego.
Strój zakonnika
Habit – strój osoby oddającej swe życie Chrystusowi. Typowym  strojem jest brązowa tunika przewiązana białym sznurem. Tunika używana była przez umbryjskich wieśniaków – w ten sposób św. Franciszek chciał naśladować Jezusa w ubóstwie.
Sandały
Ten element stroju franciszkańskiego to bardziej wynik tradycji niż przepisów. Tam gdzie jest możliwe chodzenie w takim obuwiu, bracia mniejsi odziani właśnie w sandały przemierzają świat głosząc ewangelię.

Reguła i życie Braci Mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa

przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

REGUŁA

Kroki formacji zakonnej

Postulat

1rok

 • Rozważanie swojego powołania
 • Nauka samego siebie
 • Ubrania świeckie
 • Klasztor w Warcie
Chcę wstąpićCZYTAJ WIĘCEJ
Nowicjat

1rok

 • Intensywna formacja
 • Modlitwa, pokuta, ubóstwo, praca
 • Nauka i życie zgodnie z Regułą
 • Habit i imię zakonne
 • Klasztor w Leżajsku
czytaj więcej
Klerykat i Juniorat

5-6lat

 • Nauka i dalszy rozwój
 • Seminarium lub juniorat
 • Śluby wieczyste
 • Rozwój duchowy braci
 • WSD Kalwaria Zebrzydowska
czytaj więcej
Formacja stała
 • Formacja ciągła
 • Życie wspólnotowe
 • Praca duszpasterska
 • Systematyczne rekolekcje
 • Głoszenie Ewangelii
 • Upodabnianie się do Chrystusa
 • Klasztory i misje na całym świecie
czytaj więcej

Dlaczego Bernardyni ? 

Wszystkie inne nazwy (Franciszkanie, Bernardyni, Reformaci, Kapucyni) są wynikiem wielowiekowego rozwoju zakonu, jego wewnętrznych podziałów – tak ideowych jak i po prostu terytorialnych w różnych krajach świata. Sama też ludność wymyślała sobie nazwy dla poszczególnych grup zakonników, aby ich łatwiej rozróżnić i chcąc nie chcąc nazwy te przez długie wieki utrwalane, przylgnęły do zakonów i ze względu na szacunek dla historii trwają do dzisiaj. Tak też było z nazwą Bernardyni 

Klasztory Bernardynów w Polsce

Dzieła Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP

 • Opus Bonum
 • Franciszkański Ośrodek Kultury
 • Katolickie Szkoły Bernardyńskie
 • Studio Fanfara
 • Wydawnictwo Calvarianum
 • Franciszkański Sekretariat Misyjny
 • Duszpasterstwo Młodzieżowo-Powołaniowe
 • Oratorium św. Antoniego
 • Dom św. Szymona
 • Muzeum Prowincji OO.Bernardynów

Z pism św. Franciszka z Asyżu

Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

Zaczyna się sposób życia braci mniejszych - Rozdział I

niech pracują wiernie i pobożnie, tak żeby uniknąwszy lenistwa, nieprzyjaciela duszy, nie gasili ducha świętej modlitwy i pobożności,

Sposób pracy - Rozdział V

I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie służąc Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę;

Bracia nie powinni niczego nabywać na własność; zbieranie jałmużny i bracia chorzy - Rozdział VI

Ten bowiem jada z drzewa poznania dobra, kto przywłaszcza sobie swoją wolę i wynosi się z dobra, jakie Pan mówi i działa w nim.

- Napomnienie 2

Wstyd dla nas, sług Bożych, że święci dokonywali wielkich dzieł, a my chcemy otrzymać chwałę i cześć, opowiadając o nich.

- Napomnienie 6

Człowiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga i niczym więcej.

- Napomnienie 19

To, co wydawało mi się gorzkie, zmieniło mi się w słodycz duszy i ciała; i potem nie czekając długo, porzuciłem świat.

- z Testamentu

Jeśli zachowam cierpliwość i nie rozgniewam się, na tym polega prawdziwa radość i prawdziwa cnota, i zbawienie duszy.

- z Traktatu o radości doskonałej