Skip to main content

Zakon Braci Mniejszych

Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP

Zakon Braci Mniejszych

Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP

cytat główna

Jesteśmy braterską wspólnotą, w której bracia pod działaniem Ducha Świętego, wiernie krocząc śladami Jezusa Chrystusa, całkowicie oddaje się Bogu, nade wszystko umiłowanemu, żyjąc Ewangelią w Kościele, w sposób jaki podyktował i ukazał św. Franciszek

Blog

Filter

Głębia prostoty

7 czerwca 2023

Nie mniej, a więcej!

22 lutego 2023

Cooperatores Veritatis

14 stycznia 2023
Prowincja Bernardyni

Zakon Braci Mniejszych

Bracia jako naśladowcy świętego Franciszka zobowiązują się prowadzić życie na wskroś ewangeliczne, mianowicie żyć w duchu modlitwy, pobożności i w braterskiej wspólnocie oraz dawać świadectwo pokuty i umniejszenia.

Play Video
zobacz film

Zostań bernardynem!

Ożywieni miłością do każdego człowieka, bracia powinni nieść na cały świat orędzie Ewangelii oraz czynami głosić pojednanie, pokój, sprawiedliwość, a także okazywać szacunek stworzeniu.

Dzieła Prowincji

Wesprzyj nas

Do podejmowania i rozwoju dobrych dzieł, które jako bernardyni tworzymy, potrzebne są również środki materialne. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i ciągłości naszych dzieł, możesz to uczynić składając dowolną ofiarę na Sekretariat Dzieł Bernardyńskich OPUS BONUM.

Każda ofiara ma znaczenie, a za każdego ofiarodawcę obiecujemy modlitwę.