Scroll Top

Kuchnie dla ubogich

Kuchnie dla ubogich
kuchnie dla ubogich w radomiu i tarnowie

Pomoc osobom potrzebującym i zepchniętym na margines życia jest czymś typowym dla naśladowców św. Franciszka. Kuchnie dla ubogich w dwóch wielotysięcznych miastach Polski wpisują się w szeroki wachlarz pomocy ubogim i bezdomnym prowadzonej przez Kościół.

Kuchnia św. Antoniego w Radomiu istnieje od 2000 r. Dziennie jadłodajnię odwiedza ok. 700 osób, korzystających z bezpłatnych posiłków. Jadłodajnia działa codziennie w godz. 11-13 w budynku na terenie klasztornym. Dyrektorem Kuchni dla ubogich jest br. Kazimierz Górka.

Klasztor w Tarnowie prowadzi kuchnię dla ubogich od 1941 r. Już wtedy wydawał kilkadziesiąt posiłków dziennie. Obecnie osoby potrzebujące przychodzą na posiłek do nowego obiektu w obszarze klasztornym, powstałego w latach 2006-2007 jako Kuchnia św. Szymona z Lipnicy.