Scroll Top

Zarząd

Zarząd - Kapituła

Zarząd Prowincji

o. Egidiusz Włodarczyk - Minister Prowincjalny

o. Arkadiusz Belcik - Wikariusz Prowincji

br. Samuel Portka - Definitor

o. Gracjan Kubica - Definitor

o. Cyprian Moryc - Definitor

o. Leszek Walkiewicz - Definitor

o. Hadrian Kamas - Definitor, Sekretarz Prowincji

Pracownicy Kurii

o. Hadrian Kamas - Sekretarz Prowincji

o. Albin Kolarski - Ekonom Prowincji

o. Alojzy Garbarz - Rzecznik prasowy Prowincji, dyrektor Wydawnictwa CALVARIANUM

o. Teofil Czarniak - Moderator Ewangelizacji Misyjnej, dyrektor Sekretariatu Dzieł Bernardyńskich OPUS BONUM

OFM-kapitula-full-d6-59