Skip to main content

Zarząd Prowincji

Niepokalanego Poczęcia NMP

o. Teofil Czarniak OFM

o. Teofil Czarniak

Minister Prowincjalny

Od maja 2017 r. pełni funkcję Prowincjała, czyli ordynariusza dla 300 braci będących członkami Prowincji Niepokalanego Poczęcia Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.
o. Gwidon Hensel OFM

o. Gwidon Hensel

Wikariusz Prowincji

Wybrany wraz z Prowincjałem w 2017 r., jako jego zastępca i niosący wraz nim brzemię odpowiedzialności za wspólnotę braci całej Prowincji Zakonu. Jest również Moderatorem Formacji Ciągłej dla wszystkich braci po ślubach wieczystych.
o. Herbert Nesterenko OFM

o. Herbert Nesterenko

Definitor Prowincji

Członek Zarządu Prowincji, czyli głos doradczy Prowincjała. Jest również członkiem Referatu Duszpasterstwa Trzeźwości.
o. Cyprian Moryc OFM

o. Cyprian Moryc

Definitor Prowincji

Członek Zarządu Prowincji, czyli głos doradczy Prowincjała. Jest wykładowcą historii sztuki w WSD, profesorem Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie, prowincjalnym Konserwatorem Zabytków, członkiem Komisji Remontowo-Budowlanej i Ochrony Zabytków oraz członkiem rady Wydawnictwa „Calvarianum”.

o. Egidiusz Włodarczyk

Definitor Prowincji

Członek Zarządu Prowincji, czyli głos doradczy Prowincjała. Na co dzień jest gwardianem klasztoru i proboszczem parafii św. Bonifacego w Warszawie. Wykłada homiletykę w naszym WSD. Jest Sekretarzem Misji i Ewangelizacji oraz członkiem rady wydawnictwa „Calvarianum”.
br. Samuel Portka OFM

br. Samuel Portka

Definitor Prowincji

Członek Zarządu Prowincji, czyli głos doradczy Prowincjała. Posługuje w Sanktuarium kalwaryjskim jako Ekonom klasztoru i Dyrektor Domu Pielgrzyma. Jest również członkiem Rady Ekonomicznej Prowincji.
o. Klaudiusz Baran OFM

o. Klaudiusz Baran

Definitor Prowincji

Członek Zarządu Prowincji, czyli głos doradczy Prowincjała. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia i gwardian klasztoru w Leżajsku oraz proboszcz tutejszej parafii. Jest Moderatorem Prowincjalnym Liturgicznej Służby Ołtarza i Scholi, prowincjalnym Referentem ds. katechezy i przewodniczącym prowincjalnej Ekonomicznej Komisji Weryfikacyjnej. Ponad to znajduje jeszcze czas, aby prowadzić lekcje katechezy w szkole podstawowej.

Pracownicy Kurii

Albin

o. Albin Kolarski

Ekonom Prowincji

Zajmuje się sprawami finansowymi na polu całej zakonnej Prowincji. Przewodniczy Radzie Ekonomicznej Prowincji, jest Referentem ds. ubezpieczeń społecznych braci, Dyrektorem Domu św. Szymona w Krakowie oraz spowiednikiem kleryków i juniorystów.

o. Hadrian Kamas

Sekretarz Prowincji

Pomaga Prowincjałowi w kwestiach związanych z prowadzeniem dokumentacji Kurii Prowincjalnej. Redaktor prowincjalnego kwartalnika „Wiadomości i Komunikaty” oraz Dyrektor Sekretariatu Dzieł Bernardyńskich „Opus Bonum”.
alojzy

o. Alojzy Garbarz

Rzecznik prasowy Prowincji

Jest pomostem między zakonną Prowincją a mediami. Na co dzień administruje stronę internetową i mediami społecznościowymi Prowincji. Jest wiceredaktorem „Wiadomości i Komunikatów”.
o. Honorat

o. Honorat Ćwikła

Dyrektor Infirmerii św. Szymona

Zarządza Infirmerią św. Szymona z Lipnicy, która znajduje się w budynku WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tworzy zespół osób, posługujący starszym i schorowanym Współbraciom, wymagającym permanentnej opieki.