Scroll Top

Duszpasterstwo Młodzieżowo – Powołaniowe

Dni Wspólnoty FMO
duszpasterstwo młodzieżowo - powołaniowe

Praca duszpasterska z młodzieżą jest priorytetem w formowaniu dojrzałego duchowo społeczeństwa. DMP jednoczy pracę dzieci i młodzieży w ramach Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej i Liturgicznej Służby Ołtarza, organizując dla nich rekolekcje, kursy i inne wspólnotowe wydarzenia. Dodatkowym polem troski jest Referat Powołaniowy, którego zadaniem jest pomoc młodym w rozeznawaniu życiowego powołania.