Scroll Top

Oratorium św. Antoniego

Oratorium św. Antoniego
oratorium św. antoniego w piotrkowie

Oratorium św. Antoniego realizuje zadania świetlicy środowiskowej od 2001 roku. Pomoc dzieciom i młodzieży w nauce szkolnej i w twórczym spędzeniu wolnego czasu jest dla wszystkich prowadzących i wolontariuszy priorytetem. Działalność Oratorium utrzymywana jest z datków ludzi dobrej woli oraz z dotacji Urzędu Miasta. Oratorium swoją pomocą otacza grupę ok. 150 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.