Scroll Top

Szkoły Bernardyńskie

ochrona małoletnich
szkoły bernardyńskie

Inicjatywa edukacyjna przy naszym klasztorze w Łodzi ma związek z bł. o. Anastazym Pankiewiczem, naszym współbratem, męczennikiem obozu koncentracyjnego w Dachau. To on był budowniczym klasztoru na Bałutach i inicjatorem pracy kształcenia oraz wychowywania młodzieży w tym właśnie miejscu. W 1937 r. otworzył Prywatne Gimnazjum Męskie, rozwiązane wraz z wybuchem wojny. Po odzyskaniu budynku w 1989 r. wskrzeszono działalność placówki, przekształcając ją następnie w koedukacyjne liceum, a następnie poszerzając ofertę edukacyjną o gimnazjum, a od 2016 r. również o szkołę podstawową.