Otwarcie PSS


W sobotę 19 października nastąpiło otwarcie Pracowni Sztuki Sakralnej pw. św. Bernardyna i bł. Mikołaja przy Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. W czasie inauguracji pracownię poświęcił Kustosz kalwaryjskiego sanktuarium, o. Konrad Cholewa OFM w obecności zgromadzonych miłośników i entuzjastów ikonografii i sztuki sakralnej.

Całość spotkania inauguracyjnego poprowadził o. Cyprian Moryc OFM, doktor historii sztuki. Po wprowadzeniu celebrowana była Msza św., a po niej uczestnicy mieli okazję zwiedzić kalwaryjskie sanktuarium. W programie popołudniowym miały miejsce warsztaty praktyczne. Uczestnicy kontynuowali prace nad swoimi ikonami oraz kopiowali dzieła dawnych mistrzów. Chętni mogli także zmierzyć się z trudną techniką mozaiki. Ostatnim punktem programu, po wykładzie: Szkoła artystyczna w opactwie Beuron i idea benedyktyńskiej pracy, była adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Pracownia powstała w budynku przy parkingu dla autokarów na terenie sanktuarium. Celem jej powstania jest popularyzacja sztuki sakralnej, uświadamianie jej znaczenia i wagi dla ludzi wierzących, modlitwa ze świętymi obrazami oraz rozwój zdolności pisania ikon.

br. Ewaryst Buła OFM
o. Cyprian Moryc OFM