Spotkanie Formacyjne Kapłanów


W dniach 20-23 października w Kalwarii Zebrzydowskiej miało miejsce Spotkanie Formacyjne Kapłanów. Spotkanie dedykowane było braciom naszej Prowincji do 10-ciu lat po święceniach oraz do katechetów. W ogólnym rozrachunku wzięło udział 23 braci. Organizatorem SFK był Moderator Formacji Ciągłej, o. Anicet Gruszczyński oraz Prowincjalny Referent ds. katechezy, o. Klaudiusz Baran.

W pierwszym dniu roboczym bracia mieli okazję do zapoznania się z dylematami człowieka wierzącego wobec teorii ewolucji, dzięki prelekcji o. Aniceta. Po tym nastąpił cykl spotkań – najpierw z animatorami powołań (o. Faustyn Kuśnierz, o. Bartymeusz Kędzior) oraz w grupach moderatorów Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej i Liturgicznej Służby Ołtarza.

Następnego dnia inspirującą osobą był bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy arch. warszawsko-praskiej, który przy Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcje m.in. przewodniczącego Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Do zgromadzonych braci wygłosił dwie konferencje na temat pacy z młodzieżą na katechezie i w parafii oraz skierował do nich homilię. Wieczorem tego dnia br. Adam Gęstwa OFMCap, dyrektor Szkoły dla Spowiedników w Skomielnej Czarnej, poruszył wybrane zagadnienia w praktyce spowiedzi i poprowadził pracę w grupach.

Ostatniego dnia zjazdu Pan dr hab. Mieczysław Guzewicz poprowadził spotkanie pt. Boży zamysł wobec mężczyzny i kobiety. Wyzwania katechetyczne.

SFK było dla braci szkoleniem przydatnym i ich posłudze kapłańskiej i katechetycznej, ale i okazją do spotkania i wymiany doświadczeń płynących z tych posług.