Scroll Top
  • Home
  • News
  • Kontynuacja konserwacji inkunabułów
Kontynuacja konserwacji inkunabułów

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

Nasza Prowincja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na ratowanie najcenniejszych inkunabułów ze zbiorów Biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie.

W ciągu 2021 roku konserwacji poddane zostaną trzy unikatowe kodeksy z centralnej biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie. W tym roku są to XV-wieczne „księgi użytkowe”: traktat medyczny, średniowieczna „encyklopedia” oraz podręcznik kaznodziejski. Wszystkie są świadectwem niesłychanie różnorodnej aktywności Braci Mniejszych. Przez długie lata były intensywnie czytane, użytkowane w klasztornych szkołach i żywo komentowane, o czym świadczą liczne rękopiśmienne noty marginalne na kartach tych dzieł. Dlatego to też księgi „zaczytane”, dotrwały do naszych czasów w bardzo złym stanie i potrzebowały pilnej interwencji konserwatorskiej.

Prezentowany na zdjęciu egzemplarz (w trakcie konserwacji) to traktat medyczny autorstwa perskiego lekarza Rhazesa, jednego z najwybitniejszych lekarzy średniowiecznego świata. Wydrukowany w Wenecji w 1483 roku inkunabuł, do 1946 roku znajdował się w klasztorze bernardynów w Samborze. Można przypuszczać, że ta księga medyczna służyła w przeszłości pomocą w prowadzeniu klasztornej apteki, o czym świadczą liczne noty marginalne, także widoczne na zdjęciach.

Konserwacja powstrzyma postępującą degradację XV-wiecznych zabytków oraz pozwoli na ich digitalizację i prezentację. Podsumowaniem projektu będzie doroczny pokaz efektów konserwacji, zaplanowany w połowie grudnia w czytelni centralnej Biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”13283″ animation=”Fade In” hover_animation=”none” alignment=”right” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”13284″ animation=”Fade In” hover_animation=”none” alignment=”right” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][/vc_column][/vc_row]

Polecamy