Skip to main content
Nasza Prowincja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na ratowanie najcenniejszych inkunabułów ze zbiorów Biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie.

W ciągu 2021 roku konserwacji poddane zostaną trzy unikatowe kodeksy z centralnej biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie. W tym roku są to XV-wieczne „księgi użytkowe”: traktat medyczny, średniowieczna „encyklopedia” oraz podręcznik kaznodziejski. Wszystkie są świadectwem niesłychanie różnorodnej aktywności Braci Mniejszych. Przez długie lata były intensywnie czytane, użytkowane w klasztornych szkołach i żywo komentowane, o czym świadczą liczne rękopiśmienne noty marginalne na kartach tych dzieł. Dlatego to też księgi „zaczytane”, dotrwały do naszych czasów w bardzo złym stanie i potrzebowały pilnej interwencji konserwatorskiej.

Prezentowany na zdjęciu egzemplarz (w trakcie konserwacji) to traktat medyczny autorstwa perskiego lekarza Rhazesa, jednego z najwybitniejszych lekarzy średniowiecznego świata. Wydrukowany w Wenecji w 1483 roku inkunabuł, do 1946 roku znajdował się w klasztorze bernardynów w Samborze. Można przypuszczać, że ta księga medyczna służyła w przeszłości pomocą w prowadzeniu klasztornej apteki, o czym świadczą liczne noty marginalne, także widoczne na zdjęciach.

Konserwacja powstrzyma postępującą degradację XV-wiecznych zabytków oraz pozwoli na ich digitalizację i prezentację. Podsumowaniem projektu będzie doroczny pokaz efektów konserwacji, zaplanowany w połowie grudnia w czytelni centralnej Biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.