Scroll Top
  • Home
  • News
  • Obrona pracy doktorskiej o. Egidiusza
Obrona pracy doktorskiej o. Egidiusza

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

W poniedziałek 14 czerwca 2021 r. w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej w Krakowie miała miejsce obrona rozprawy doktorskiej o. Egidiusza Włodarczyka.

O. Egidiusz pełni obecnie obowiązki gwardiana klasztoru i proboszcza parafii w Warszawie. Jest również wykładowcą homiletyki w naszym WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej i Sekretarzem Ewangelizacji  naszej zakonnej Prowincji. Pomimo tych funkcji podjął trud pracy naukowej i napisał pracę na Wydziale Teologicznym, w Katedrze Komunikacji Religijnej, pt. Głoszenie słowa Bożego w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej po Soborze Watykańskim II. Studium historyczno-homiletyczne. Promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się przed komisją w składzie:

  • ks. prof. dr hab. Jana Szczurka – przewodniczący komisji
  • ks. prof. dr hab. Witold Ostafiński – członek komisji
  • o. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv – członek komisji
  • ks. dr hab. Jan Klimek – członek komisji

Na obronie był obecny promotor pracy oraz – w formie on-line – dwaj recenzenci:

  • ks. prof. dr hab. Jan Perszon (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • ks. prof. dr hab. Leszek Szewczyk (Uniwersytet Śląski)

W spotkaniu uczestniczył gościnnie rektor UPJPII, ks. prof. dr hab. Robert Tyrała. Byli również obecni rodzice doktoranta i Współbracia z kilku klasztorów, na czele z Prowincjałem, o. Teofilem Czarniakiem.

Podczas obrony o. Egidiusz zaprezentował główne założenia i wyniki rozprawy doktorskiej. Następnie recenzenci przedstawili swoje recenzje i uwagi. Po dyskusji na temat zadawanych pytań komisja doktorska udała się na naradę. Jej skutkiem było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej o. Egidiusza. Projekt uchwały o nadaniu stopnia doktora nauk teologicznych zostanie przedstawiony Radzie Wydziału dnia 25 czerwca br.

O. Egidiuszowi serdecznie gratulujemy wytrwałej pracy naukowej i zdobytego tytułu naukowego![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_gallery type=”flexslider_style” images=”13241,13244,13245,13246,13247,13248,13249,13250,13251,13252,13254,13255,13256,13257,13258,13259,13260,13261,13262″ onclick=”link_no” img_size=”1920×1280″][/vc_column][/vc_row]

Polecamy