Skip to main content
W poniedziałek 14 czerwca 2021 r. w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej w Krakowie miała miejsce obrona rozprawy doktorskiej o. Egidiusza Włodarczyka.

O. Egidiusz pełni obecnie obowiązki gwardiana klasztoru i proboszcza parafii w Warszawie. Jest również wykładowcą homiletyki w naszym WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej i Sekretarzem Ewangelizacji  naszej zakonnej Prowincji. Pomimo tych funkcji podjął trud pracy naukowej i napisał pracę na Wydziale Teologicznym, w Katedrze Komunikacji Religijnej, pt. Głoszenie słowa Bożego w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej po Soborze Watykańskim II. Studium historyczno-homiletyczne. Promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się przed komisją w składzie:

  • ks. prof. dr hab. Jana Szczurka – przewodniczący komisji
  • ks. prof. dr hab. Witold Ostafiński – członek komisji
  • o. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv – członek komisji
  • ks. dr hab. Jan Klimek – członek komisji

Na obronie był obecny promotor pracy oraz – w formie on-line – dwaj recenzenci:

  • ks. prof. dr hab. Jan Perszon (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • ks. prof. dr hab. Leszek Szewczyk (Uniwersytet Śląski)

W spotkaniu uczestniczył gościnnie rektor UPJPII, ks. prof. dr hab. Robert Tyrała. Byli również obecni rodzice doktoranta i Współbracia z kilku klasztorów, na czele z Prowincjałem, o. Teofilem Czarniakiem.

Podczas obrony o. Egidiusz zaprezentował główne założenia i wyniki rozprawy doktorskiej. Następnie recenzenci przedstawili swoje recenzje i uwagi. Po dyskusji na temat zadawanych pytań komisja doktorska udała się na naradę. Jej skutkiem było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej o. Egidiusza. Projekt uchwały o nadaniu stopnia doktora nauk teologicznych zostanie przedstawiony Radzie Wydziału dnia 25 czerwca br.

O. Egidiuszowi serdecznie gratulujemy wytrwałej pracy naukowej i zdobytego tytułu naukowego!