Skip to main content

Wiarą mocną wierzę we wszystkie i poszczególne prawdy zawarte w Symbolu wiary (…).

Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym przez Tradycję, a co Kościół, jako objawione przez Boga, podaje do wierzenia, tak w Nauczaniu uroczystym, jak i w zwyczajnym Nauczaniu powszechnym.

Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również wszystkie i poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności podaje w sposób ostateczny.

Przyjmuję nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez Papieża czy też przez Kolegium Biskupów sprawujących autentyczny Urząd Nauczycielski, także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia.

 

Takimi słowami 5-ciu braci, którzy jutro przystąpią do święceń diakonatu, wyznali swoją wiarę przy całej wspólnocie seminaryjnej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Są to bracia:

  • br. Celestyn Cebula – pochodzący z miejscowości Kadcza (diec. tarnowska),
  • br. Filip Czub – pochodzący z miejscowości Słączno (archidiec. wrocławska),
  • br. Tomasz Kaczmarczyk – pochodzący z miejscowości Trzciana k. Bochni (diec. tarnowska),
  • br. Eliasz Kucharski – pochodzący z Radomia (diec. radomska)
  • br. Leonard Shevchuk – pochodzący z Husiatynia (archidiec. lwowska); należy do Prowincji św. Michała na Ukrainie

Zgodnie z wymogami zwartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego, kandydat przed przyjęciem święceń powinien złożyć i następnie podpisać wyznanie wiary. Następnie każdy z kandydatów do święceń składa osobistą deklarację o tym, że święcenia przyjmie w pełnej wolności oraz świadomości obowiązków i nakazów wiążących na całe życie.

Po tym obrzędzie nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której cała wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego ogarniała przyszłych diakonów swoją modlitwą.

Dnia 6 czerwca o godz. 10:00 ci bracia przyjmą święcenia diakonatu z rąk o. bpa Damiana Muskusa. W trakcie tej samej Eucharystii święcenia prezbiteratu przyjmie dotychczasowy diakon Pio Trzeciak. Zapraszamy do oglądania transmisji na kanale YouTube Sanktuarium oraz fanpage’u WSD.

Wspierajmy ich swoją modlitwą!