Scroll Top
  • Home
  • News
  • Życzenia Wielkanocne Prowincjała
Życzenia Wielkanocne Prowincjała

Nadzieja pomaga przetrwać najtrudniejsze wydarzenia spotykające każdego człowieka. Zniewolone narody, mają nadzieję na wyzwolenie; pogrążeni w chaosie wojny – na pokój; chorzy – na wyzdrowienie; rozdzieleni przez koleje losu – na spotkanie.

Umocnieniem dla nas w codziennych zmaganiach jest nadzieja na życie wieczne, wysłużone przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

W te Święta Wielkanocne kontemplujmy znaki zbawienia, aby w naszych sercach na nowo umacniała się nadzieja na lepszą codzienność.

Niech każdy z nas dostąpi obietnicy królowania z Jezusem na wieki.

o. Teofil Czarniak OFM
Minister Prowincjalny

Polecamy