Scroll Top
Śp. o. Edward Pawul OFM
Dziś rano (13 kwietnia) w Infirmerii św. Szymona w Kalwarii Zebrzydowskiej zmarł o. Edward Pawul – były wykładowca w Niższym i Wyższym Seminarium Duchownym oraz misjonarz w Demokratycznej Republice Konga.
Śp. o. Edward Pawul urodził się 15 stycznia 1939 r. w Giedlarowej k. Leżajska (woj. podkarpackie; archidiec. przemyska), jako syn Piotra i Marii z d. Gut. Do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (OO. Bernardynów) wstąpił 30 sierpnia 1955 r. W Zakonie przyjął imię Piotr Kanizy. Później jednak powrócił do imienia chrzcielnego. Pierwszą profesję złożył dnia 31 sierpnia 1956 r., natomiast profesję uroczystą 26 lutego 1961 r. Święcenia prezbiteratu przyjął dnia 22 czerwca 1964 r. z rąk bpa Juliana Groblickiego. Posługiwał w następujących miejscach:
◾️ 1964-70 – Lublin (KUL) – studia z historii powszechnej,
◾️ 1970-71 – Rzeszów – katecheta, spowiednik, kaznodzieja,
◾️ 1971-75 – Kalwaria Zebrzydowska – prof. geografii i historii w Niższym Seminarium Duchownym (NSD), spowiednik, kaznodzieja,
◾️ 1975-78 – Paryż (Sorbona i Alliance Française) – studia j. francuskiego; certyfikat do nauczania j. franc. na całym świecie,
◾️ 1978-89 – Demokratyczna Republika Konga:
▪️ 1978-81 – prof. w Instytucie Pedagogicznym w Luabo,
▪️ 1981-89 – proboszcz w parafii Kaniama (Diec. Kamina),
◾️ 1989-92 – Łódź – prof. w NSD, spow. i kazn.,
◾️ 1992-94 – Radom – spow. i kazn.,
◾️ 1994-2023 – Kalwaria Zebrzydowska:
▪️ 1994-2020 – kazn. i spow. w Sanktuarium,
▪️ 1994-2012 – prof. w WSD (j. łaciński, j. francuski),
▪️ 1996-98 – przewodniczący Sekretariatu Ewangelizacji Misyjnej,
▪️ 2020-23 – Infirmeria św. Szymona (WSD) – rekonwalescent.
Przeżył 84 lata, w tym w Zakonie 66 lat, a w kapłaństwie 58 lat.
Pogrzeb śp. o. Edwarda odbędzie się 15 kwietnia (sobota) w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w następującym porządku:
◾️ godz. 10:00 – różaniec w Kaplicy Matki Bożej Bolesnej,
◾️ wprowadzenie trumny z ciałem do bazyliki,
◾️ godz. 10:30 – Jutrznia za Zmarłego,
◾️ godz. 11:00 – Msza św. pogrzebowa,
◾️ po niej pochówek w zakonnym grobowcu pod Kaplicą św. Anny.

Requiescat in pace!

Polecamy