Skip to main content

Odkąd ukrzyżowany Nazarejczyk
powstał z martwych o świcie trzeciego dnia,
ostatnie słowo nie należy już do śmierci lecz do życia!

św. Jan Paweł II

 

Z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa pragnę złożyć
wszystkim naszym Współbraciom, Rodzinom, Przyjaciołom i Dobrodziejom
najserdeczniejsze życzenia…

Niech moc zmartwychwstałego Pana wspiera nas
w wyzwaniach obecnego czasu.

Niech paschalna radość daje nam nadzieję
w chwilach naznaczonych trudem i cierpieniem.

Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym wzbudzi w naszych sercach
miłosierną miłość i upragniony pokój.

Z wyrazami szacunku, darem modlitwy i franciszkańskim pozdrowieniem
„Pokój i dobro”

o. Teofil Czarniak OFM
Minister Prowincjalny