Skip to main content
26 kwietnia o godz. 10:00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się obrona pracy doktorskiej o. mgr lic. Marcelego Gęśli OFM.

Praca doktorska pt. Działalność misyjna i polonijna bernardynów w Argentynie w latach 1957-2018 została napisana na Wydziale Teologicznym w Katedrze Misjologii pod kierunkiem o. prof. dra hab. Jarosława Różańskiego OMI. Recenzentami pracy byli: o. dr hab. Aleksander Sitnik OFM i ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński SVD. Na obronie pracy doktorskiej byli obecni m.in.: Minister Prowincjalny – o. Teofil Czarniak, Wikariusz Prowincji – o. Gwidon Hensel, Moderator Ewangelizacji Misyjnej – o. Jarosław Kania oraz przedstawiciele wspólnoty z Martin Coronado w Argentynie – o. Seweryn Matyjasik i o. Jerzy Twaróg.

Jak napisał w recenzji ks. Zdzisław Kupisiński: Podsumowując moje spostrzeżenia i uwagi, stwierdzam, że o. mgr lic. Marceli Gęśla, bardzo dokładnie i w kronikarski sposób, opisuje działalność bernardynów w Argentynie, a szczególnie w dwóch ośrodkach znajdujących się w Martin Coronado oraz w Puerto Libertad. Dla środowiska naukowego, szczególnie dla przedstawicieli nauk teologicznych, w tym misjologii, w tym nauk o kulturze i religii monografia może okazać się niezwykle interesująca (…). Monografię należy uznać za wyjątkowo cenne opracowanie, szczególnie dla braci bernardynów, gdyż stanowi kompendium wiedzy o działalności misyjnej i zakonnej franciszkanów w Argentynie.

O. Marcelemu serdecznie gratulujemy obrony pracy doktorskiej. Niech te wszystkie lata, pełne pracy i determinacji w pisaniu doktoratu, będą nagrodą, obfitującą w satysfakcję oraz niech staną się motywacją do podejmowania następnych wysiłków w pracy naukowej, zwłaszcza w dziedzinie misjologii.

o. Hadrian Kamas OFM