Skip to main content
W związku z agresywnymi działaniami wojennymi Rosji na Ukrainę wyrażamy nasz wsparcie naszym Współbraciom na Ukrainie oraz każdemu obywatelowi Ukrainy.
Nasz Prowincjał, o. Teofil Czarniak OFM, wydał w związku z tym apel do wszystkich naszych braci:
„Proszę wszystkich Współbraci o modlitwę indywidualną i we wspólnotach o pokój na Ukrainie. Proszę również, aby klasztory przygotowały pokoje na wszelki wypadek, gdyby Ukraińcy uciekali do Polski. Prośba jest skierowana w pierwszym rzędzie do tych klasztorów, gdzie mamy domy pielgrzyma. Proszę, abyśmy byli gotowi przyjąć ludzi, widząc jak dramatyczna staje się sytuacja na Ukrainie. Ktokolwiek z Ukraińców prosiłby o możliwość schronienia, należy taką pomoc okazać. Chodzi o to, aby nie tylko pamiętać w modlitwie, ale również podjąć realne kroki ku gotowości przyjęcia potrzebujących. Proszę o taką otwartość w naszych wspólnotach, tam gdzie to tylko możliwe.”
Ukraino, jesteśmy z Tobą!
Modlimy się i podejmujemy post w intencji zakończenia tej agresji oraz za wszystkich poszkodowanych i żyjących w lęku o życie swoje czy swoich bliskich.