Skip to main content
W sobotę 24 października odbyło się sympozjum naukowe pt. Mikołaj Zebrzydowski (1553-1620), palatinus et capitaneus Cracoviensis, fundator et defensor Ecclesiae. W czterechsetną rocznicę śmierci. Z uwagi na sytuację epidemiczną, sympozjum odbyło się w formie online z zachowaniem sanitarnych zasad bezpieczeństwa.

Na początku spotkania wszystkich prelegentów oraz uczestników spotkania przywitał o. dr Konrad Cholewa, Kustosz Sanktuarium.

Jesteśmy dziś naocznymi świadkami, iż dziedzictwo materialne rozszerzyło się przez wieki, powiększyło o dziedzictwo duchowe, co było również zamierzeniem Wojewody Mikołaja. (…) Zależało mu na tym, aby w pięknie natury stworzonej przez Boga i architektury uczynionej ręką człowieka, wzrastał duch ludzki – mówił Kustosz.

Sympozjum poprowadził oraz zorganizował od strony logistycznej i merytorycznej o. dr hab. Aleksander Sitnik. W czasie konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:

Dr Patrycja Gąsiorowska (Polska Akademia Nauk w Krakowie): Od Jana do Michała – zarys dziejów rodu Zebrzydowskich – w zastępstwie Pani Profesor rozprawę przeczytał br. mgr Dyzma Dymek.

Ks. prof. dr hab. Tomasz Moskal (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Zebrzydowscy na kartach polskiego wydania dzieła Roberta Bellarmina De ascensione mentis in Deum per scalas rerum creatarum z 1616 roku.

O. dr hab. Aleksander Krzysztof Sitnik (WSD OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej): Fundacja wojewody krakowskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego na rzecz bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej (1602).

Dr hab. inż. Augustyn Ormanty (Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej): Kalwaria Zebrzydowska – cztery stulecia miasta łączącego sacrum i profanum.

Dr Elżbieta Elena Wróbel CSFN (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Fundacje Mikołaja Zebrzydowskiego w rodowych Zebrzydowicach.

Dr Bartłomiej Wołyniec (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Relacje Mikołaja Zebrzydowskiego z jezuitami i karmelitami.

O. dr Cyprian Janusz Moryc (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Zabytki kultu loretańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Ponadto w publikacji zostaną zawarte zaplanowane wcześniej prelekcje:

O. dr Czesław Gniecki (WSD oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej): Kult Pięciu Braci Męczenników w Prowincji oo. Bernardynów w XVI i XVII w. oraz powstanie kaplicy pod ich wezwaniem w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dr Agata Dworzak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): Galeria rodowa Zebrzydowskich w klasztorze oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Organizatorami sympozjum były następujące instytucje: Klasztor OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wyższe Seminarium Duchowne OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie oddział w Kalwarii Zebrzydowskiej. Referaty wygłoszone w czasie sesji będą opublikowane w formie książkowej.

o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium

[dima_slides_gallery img_size=”full” speed=”300″ lazyload=”ondemand” images=”11690,11689,11687,11688,11686″ id=”” class=”” style=”” centerpadding=”” items=”” slidestoscroll=”” items_phone=”” items_tablet=”” tutorials=””][/dima_slides_gallery]