Skip to main content
W dniach 17-20 maja 2022 r. w Kurii Generalnej w Rzymie odbywa się spotkanie Definitorium Generalnego z przewodniczącymi 12 konferencji Zakonu Braci Mniejszych. Uczestnikiem i zarazem prezesem naszej Konferencji Północno-Słowiańskiej jest o. Teofil Czarniak, nasz Minister Prowincjalny.

Uczestnicy spotkania podzielili się życiem swoich konferencji, poruszając tematy formacji początkowej, ewangelizacji i misji, ochrony nieletnich i bezbronnych.

Minister Generalny, o. Massimo Fusarelli, przedstawił temat Kapituły Namiotów i Synodalności: „Przed nami podróż – nie po to, by ujednolicić nasze języki, ale po to, by nauczyć się słuchać siebie nawzajem, przyjmować się nawzajem z naszymi trudnościami oraz znaleźć i ponownie odkryć wspólny kod, aby wyrazić istotę naszego dzisiejszego powołania. Synod oznacza chodzenie razem i słuchanie swoich punktów widzenia; w Zakonie na poziomie uniwersalnym, aby uczyć się od siebie nawzajem. Chcemy słuchać wszystkich głosów, chcemy to czynić z kobietami i mężczyznami dobrej woli, z zakonnicami franciszkańskimi, z ludźmi, którzy również znajdują się na marginesie życia Kościoła lub poza nim, z ludźmi innych wyznań i wyznań”.

za: ofm.org