Skip to main content
Ponad 80 braci z 21 klasztorów wzięło udział w Święcie Prowincji w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniach 20-21 maja 2022 r.

Święta Prowincji przypadające dwa razy do roku – w okolicy święta św. Bernardyna ze Sieny (20 V) i św. Jana Kapistrana (23 X) – są okazją dla wszystkich braci do spotkania się ze sobą, rozmowy i wymiany doświadczeń.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek wieczorem w bazylice od wspólnej modlitwy Nieszporami i nabożeństwem majowym, którym przewodniczył o. Franciszek Salezy Nowak, wikary kalwaryjskiego klasztoru Matki Bożej Anielskiej.

W sobotę ciąg dalszy spotkania rozpoczęła Jutrznia, a następnie miała miejsce w konferencja o. dra hab. Jana Strumiłowskiego OCist na temat Kościoła w świecie postmodernizmu, jego zagrożeń i sposobów niwelowania go.

Po konferencji nadszedł czas na uczczenie jubilatów życia kapłańskiego. W tym roku byli to następujący jubilaci:

  • 60-lecie: o. Manswet Smalcerz;
  • 50-lecie: o. Marian Wachowicz i o. Godfryd Rakoczy;
  • 25-lecie: o. Hipolit Brożek, o. Juniper Ostrowski, o. Ignacy Tuleja, o. Maciej Fryzowicz, o. Bruno Nocoń, o. Zefiryn Mazur, o. Dobromił Maria Godzik, o. Przybysław Majewski, o. Eryk Kapała i o. Aleksander Sitnik.

Dziękczynnej Eucharystii w samo południe przewodniczył o. Marian Wachowicz, natomiast kazanie do zebranych skierował o. Gwidon Hensel, Wikariusz Prowincji i Moderator Formacji Ciągłej. Bazylika była wypełniona pielgrzymami, na czele z kilkoma grupami dzieci pierwszokomunijnych.

Kaznodzieja wskazał na wyjątkowy charakter posługi kapłańskiej:

Kapłaństwo to ogromny, niezasłużony dar, który przed laty otrzymaliście z rąk biskupa. Przez to nałożenie rąk i namaszczenie dar samego Chrystusa stał się waszym udziałem. Ta łaska, pomimo upływu czasu, nie wyczerpała swojej mocy. Nadal, kiedy wyciągacie ręce nad chlebem i winem, stają się Jego ciałem i Krwią. (…) Myślę, że to jest piękna oprawa Mszy św., gdy obecne są na niej dzieci pierwszokomunijne, które zaczynają swoją przygodę z Chrystusem, zaczynają w pełni uczestniczyć w tym największym z darów, jaki został nam dany. Stajemy więc przed Panem z dziękczynieniem.

Następnie przywołał słowa św. Franciszka z Asyżu, z „Listu do całego Zakonu”:

„Patrzcie na swoją godność, bracia kapłani i bądźcie świętymi, bo On jest święty. I jak Pan Bóg ze względu na tę posługę uczcił was ponad wszystkich ludzi, tak i wy więcej od innych kochajcie Go, szanujcie i czcijcie.”

Miarą wypełnienia naszego kapłaństwa jest to, jaką logikę przyjmujemy w naszej posłudze. Komu się chcemy przypodobać? Kogo naśladować? Dlatego polecamy się modlitwie tych czystych serc dzieci pierwszokomunijnych, abyśmy pozostali wierni Chrystusowi.

Na koniec zebranym podziękował najstarszy z jubilatów, o. Manswet Smalcerz:

Dzisiaj, w związku z wojną na Ukrainie, wiele mówi się o sprawach materialnych, a przecież ważną sprawą jest to, co ludzi łączy, a mianowicie życzliwość i dobroć. Jak głosi jedna z pieśni maryjnych: „Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło. Trzeba ciepła co życie ozłoci, trzeba Boga więc ludziom nieśmy Go, tak jak Ona”. Po to przecież przyjęliśmy sakrament kapłaństwa, by nieść ludziom Boga.

Kazanie o. Gwidona Hensela OFM