Scroll Top
  • Home
  • News
  • Klasztor w Radomiu Pomnikiem Historii
Klasztor w Radomiu Pomnikiem Historii
Nasz klasztor w Radomiu znalazł się już oficjalnie na liście „Pomnik Historii”. Rozporządzenie w tej sprawie Prezydent RP, Andrzej Duda, wręczył dzisiaj w Warszawie o. Juniperowi Ostrowskiemu, gwardianowi klasztoru. W uroczystości udział wzięli m.in. bp Marek Solarczyk (ordynariusz Diecezji Radomskiej) i o. Stanisław Górka, dawny gwardian radomskiego klasztoru.

Bp Marek Solarczyk przypomniał, że klasztor bernardynów jest pierwszym zabytkiem w Radomiu wpisanym na prestiżową listę Pomnik Historii i trzecim w diecezji radomskiej, po Sulejowie i Wąchocku. W tych dwóch ostatnich obiektach sakralnych znajdują się opactwa cysterskie. – Wpisanie na zaszczytną listę Pomnik Historii kolejnego zabytku jest dla nas wielką radością. Z drugiej strony musimy sobie uświadomić, że klasztor to nie tylko zabytek, ale miejsce modlitwy – powiedział biskup Solarczyk.

Z kolei gwardian radomskich bernardynów o. Juniper Ostrowski stwierdził, że dzieje narodu wpisane są w życie klasztoru. – Jesteśmy dumni i zobowiązani, aby troszczyć o wygląd tego zabytku sakralnego. Ten obiekt jest dumą Radomia – przyznał o. Juniper.

Ks. Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków dodał, że to wielkie wyróżnienie, bo starania o wpisanie klasztoru na prestiżową listę trwały od 6 lat: To bardzo radosny dzień, nie tylko dla ojców bernardynów, ale dla całej społeczności miasta Radomia. To pierwszy Pomnik Historii w Radomiu, pierwszy Pomnik Historii na Ziemi Radomskiej. Ta uroczystość jest takim zwieńczeniem prawie już 6 lat starań o wpisanie tego zabytku na tę listę najcenniejszych zabytków.

W czasie uroczystości prezydent Polski Andrzej Duda powiedział, że pamięć historyczna i jej związek z teraźniejszością ma ogromne znaczenie w jego prezydenturze. – To ważne dla kształtowania patriotycznych postaw. Pokazywanie naszego dorobku, kultury, przynależności do społecznościach chrześcijańskiej, zachodniej jest istotne. Pokazujemy, że nasz kraj leży w miejscu spotkania się wielu kultur i prądów – mówił prezydent Polski.

Przypomnijmy, że zespół klasztorny ojców bernardynów w Radomiu został wpisany na prestiżową listę Pomnik Historii. Stosowne rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się w Dzienniku Ustaw w dniu 18 marca 2022 roku.

Z dokumentu wynika, że obszar pomnika historii „Radom – zespół klasztorny Bernardynów” obejmuje „historycznie ukształtowaną przestrzeń klasztoru, w tym skrzydła klasztoru, kościół pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, budynek gospodarczy z kuchnią, bramę – kaplicę, mur przyklasztorny oraz ogród”.

Klasztor ojców bernardynów to najcenniejszy zabytek Radomia. Powstał z fundacji króla Kazimierza Jagiellończyka w 1468 r., pierwotnie zlokalizowany za murami miasta, przy dawnym trakcie lubelskim. Zespół tworzą gotycki jednonawowy kościół z wieżą przy prezbiterium oraz przylegający do niego klasztor o trzech skrzydłach otaczających wirydarz z krużgankami i dostawiony budynek gospodarczy, tzw. piekarnik. Kompleks wybudowano w latach 1468–1516. W latach 1911–1914 przeprowadzono rozbudowę kościoła według projektów architekta Stefana Szyllera.

W ostatnich latach zostały w nim przeprowadzone gruntowne prace remontowo-konserwatorskie. Udało się wypiaskować cegły, usunięto betonowe przemurowywania, uzupełniono ubytki w ścianach oraz odsłonięto okiennice, które w XIX wieku zostały zamurowane. Wymieniono część więźby dachowej i dachówki. Udało się także wyremontować gotycki piekarnik klasztorny – jedyny tego typu obiekt w Polsce.

za: radioplus.com.pl

Polecamy