Scroll Top
Posługi w WSD
W kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej dnia 8 lutego braciom klerykom zostały udzielone posługi lektora i akolity, które są ważnym krokiem w kierunku kapłaństwa. Posług udzielił Wikariusz Prowincji, o. Gwidon Hensel.

W czasie homilii o. Gwidon zauważył, że każda godność we wspólnocie Kościoła jest darem i zadaniem, których my sami nie jesteśmy właścicielami. Przypomniał, że bracia przed przyjęciem posług odbyli w ostatnich dniach rekolekcje w Harmężach, których refleksje krążyły wokół listu apostolskiego papieża Franciszka „Desiderio desideravi”.

Rzeczy codzienne nam powszednieją, przez co zaczynamy podchodzić do rzeczy świętych bezrefleksyjnie. Niebezpieczne jest to, że sercem jesteśmy daleko, a myślami gdzie indziej. Dzisiejsza perykopa Ewangelii pokazuje nam, że źródło owocnej służby jest w sercu czystym. Z każdego serca mogą wyjść złe inspiracje, jeśli wejdziesz w przeciwną Bogu logikę.

Następnie zwrócił uwagę na to, że w obrzędzie wyjaśniającym święceń prezbiteratu nowowyświęcony otrzymując kielich z winem i patenę z hostią, słyszy słowa: „Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża”.

Rozważaj, naśladuj i prowadź życie zgodne… Takiej uwagi w sprawowaniu świętych czynności potrzeba nam zawsze, nawet jeśli jeszcze nie jesteśmy kapłanami, ale do tego dążymy. – podkreślił o. Gwidon.

Posługę akolity przyjęli alumni IV roku:
▪️ br. Ewaryst Buła,
▪️ br. Przemysław Płaczek,
▪️ br. Jakub Budnyk (z Prowincji św. Michała Archanioła na Ukrainie).

Natomiast do posługę lektora przyjęli alumni III roku:
▪️ br. br. Dyzma Dymek,
▪️ br. Michał Kuźniar,
▪️ br. Florian Kocan.

Pamiętajmy o tych braciach w modlitwie, aby gorliwie pełnili zadania, do których zostali wyznaczeni.

Polecamy