Postulat to okres, podczas którego kandydat dąży do przyjęcia naszego sposobu życia oraz pragnie odpowiednio przygotować się do nowicjatu. Wspólnota prowincjalna, po okresie należytego i wzajemnego poznania się, wnikliwie rozważa swoją decyzję dotyczącą dopuszczenia kandydata do nowicjatu.
(Konstytucje Generalne Zakonu Braci Mniejszych, art. 149)

Pierwszy rok formacji zakonnej – postulat – został wprowadzony stosunkowo niedawno. Ma on na celu zapoznanie kandydata z Zakonem. I odwrotnie, wspólnota poznaje bliżej kandydata, wprowadza go w swoje funkcjonowanie, a jednocześnie weryfikuje jego powołanie. Pomocą służy im grono wychowawców: magister, vice-magister, ojciec duchowny i spowiednicy, oraz pośrednio cała wspólnota klasztoru, gdzie znajduje się postulat oraz bracia z innych klasztorów.

Postulat jest czasem na uzupełnienie wiedzy religijnej i pogłębienie swojego życia z Bogiem. Właśnie na modlitwie kształtuje się i pogłębia zasadnicza relacja w życiu przyszłego zakonnika – relacja z Bogiem. Prócz modlitw wspólnotowych jest również czas na modlitwę prywatną. Dzięki niej bracia odczytują wolę Bożą względem siebie.

Domem postulatu w naszej Prowincji jest klasztor w Warcie. Bracia postulanci mają tu okazję włączyć się czynnie w życie wspólnoty, doświadczając w ten sposób, co znaczy w praktyce być franciszkaninem. Na co dzień noszą zwykłe ubrania. Specjalnych tunik, stylizowanych na habity, używają jedynie przy czynnościach liturgicznych.

Dzień w postulacie zaczyna się od wspólnej, porannej modlitwy, której centrum stanowi Msza św. Po śniadaniu (i porannej kawie) następują wykłady z zakresu życia duchowego, franciszkanizmu, historii Zakonu, teologii. Wytchnienie w nauce przynoszą modlitwy południowe i obiad. Czas poobiedni to rekreacja  i różnego rodzaju obowiązki. Zadaniem postulantów jest dbanie o czystość domu, posługa na refektarzu (jadalni) podczas posiłków i opieka nad starszymi braćmi. Bracia stanowią też „lotne brygady” do pomocy w nietypowych zadaniach – od szatkowania kapusty począwszy, na odśnieżaniu skończywszy. Wieczorem jest czas na prywatną modlitwę i braterskie spotkania.

Szczególnym obowiązkiem braci postulantów jest służba przy ołtarzu Pańskim. Niezależnie od tego, czy dany brat jest kandydatem na kapłana, czy na brata-niekapłana, Msza św. oraz inne modlitwy stanowią rdzeń życia franciszkańskiego. Posługa, jaką bracia wykonują przy ołtarzu, jest więc możliwością zarówno spotkania się z Bogiem, jak i służby człowiekowi.

Wśród wszystkich tych zajęć i obowiązków bracia poznają wartość, jaką stanowi wspólnota, uczą się w niej żyć, kształtując relacje między sobą i z innymi braćmi. Umiejętność życia we wspólnocie stanowi główny owoc formacji w postulacie.