Skip to main content
Obchodzimy dzisiaj liturgiczne wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, naszego Współbrata, Patrona naszej zakonnej Prowincji i miasta stołecznego Warszawy.

Marcin Jan – bo takie imiona zostały mu nadane na chrzcie – urodził się w Gielniowie k. Opoczna około roku 1440. Pochodził z ubogiej, mieszczańskiej rodziny. Ukończył szkołę parafialną, po czym podjął studia na Akademii Krakowskiej w 1462 r. Tam poznał bernardynów. Dnia 1 sierpnia 1462 r. Marcin wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Bernardynów, przyjąwszy imię zakonne Władysław. Prawdopodobnie w Krakowie odbył studia zakonne i otrzymał święcenia prezbiteratu. W latach 1486-1487 pełnił w tym mieście obowiązki egzaminatora w sprawie dokonujących się cudów za przyczyną zmarłego w 1482 r. o. Szymona z Lipnicy.

W latach 1487-1490 i 1496-1499 sprawował obowiązki Wikariusza Prowincji, co wówczas równało się urzędowi Prowincjała. Często boso odbywał wizytacje w klasztorach Prowincji. W taki sam sposób odbywał również zagraniczne podróże, np. uczestnicząc w Kapitule Generalnej w Urbino w 1490 r. Pod koniec swego życia pełnił obowiązki gwardiana w Skępem (1498-1504), gdzie założył klasztor oraz w Warszawie (1504-1505).

Bł. Władysław znany jest jako wielki czciciel Męki Pańskiej i Matki Bożej. Zawdzięczamy mu przetłumaczenie na język polski Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Jako poeta i kompozytor jest autorem wielu pieśni religijnych, m.in. pieśń „Jezusa Judasz przedał” z 1488 r., która była śpiewana w naszych świątyniach zaraz po kazaniu.

Głosił porywające kazania, które przyciągały wielu ludzi do kościołów, gdzie posługiwał. W trakcie jednego z takich kazań (w Wielki Piątek w 1505 r.) doznał ekstazy, po której zasłabł. Po kilkudniowej chorobie zmarł – było to 4 maja 1505 r.

Niedługo po jego śmierci miały miejsce cudowne zdarzenia, jak np. ustanie zarazy w 1522 r. po ukazaniu się bł. Władysława na niebie naprzeciwko warszawskiego klasztoru.

Mieszkańcy Warszawy upatrywali w nim swojego szczególnego Patrona. Przez wieki gromadzili się w należącym wówczas do nas kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu, przy jego relikwiach. Patronem miasta został ogłoszony w 1604 r. przez Senat Warszawy. Bł. Władysław został beatyfikowany w 1750 r. przez papieża Benedykt XIV.

Mieszkańcy stolicy nie zapominają o swoim Patronie. Raz w miesiącu modlą się w kościele św. Anny o kanonizację bł. Władysława z Gielniowa. Na tej Mszy zawsze stara się być obecnym Animator Kultu Świętych i Błogosławionych naszej zakonnej Prowincji, o. Krystian Olszewski.

W tym roku, dnia 4 maja, minęła 515. rocznica śmierci bł. Władysława z Gielniowa.