Skip to main content

Na zakończenie rekolekcji w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej ośmiu braci ponowiło na kolejny rok swoje zakonne śluby.

Rekolekcje w  dniach 20-24 września prowadził ks. Robert Woźniak – doktor habilitowany teologii dogmatycznej, profesor nadzwyczajny na Katedrze Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Tematyka rekolekcji dotyczyła zagadnień wiary w Breviloquium św. Bonawentury.

W ostatnim dniu czasu skupienia 8 braci ze ślubami czasowymi odnowiło je do 4 października następnego roku. Jest to wymóg konieczny do kontynuowania formacji zakonnej i złożenia w przyszłości ślubów wieczystych – po przynajmniej 4 latach życia ślubami czasowymi. Śluby braci przyjmował Wikariusz Prowincji, o. Gwidon Hensel.

foto: o. dk. Filip Czub OFM