Scroll Top
  • Home
  • News
  • Posługi akolity i lektora w WSD
Posługi akolity i lektora w WSD
W sobotę (10 lutego) w kaplicy WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej pięciu braci przyjęło posługi akolity i lektora przez ręce o. Egidiusza Włodarczyka – naszego Prowincjała.

Posługa akolity została udzielona dwóm braciom kursu IV: br. Dyzmie Dymkowi i br. Florianowi Kocanowi. Natomiast posługę lektora przyjęli bracia kursu III: br. Leopold Strączek, br. Nereusz Pakosz oraz br. Elias Abomugisha z Ugandy.

W homilii Ojciec Prowincjał przytoczył słowa Listu apostolskiego „Ministeria quaedam”, ukazując zadania poszczególnych posług w Kościele.

Następnie, na podstawie czytań mszalnych, przeznaczonych na ten dzień, zakreślił cel posługi lektora i akolity:

Bóg najpierw przywołuje Was i pomaga dostrzec głodnych – głodnych słowa Bożego, głodnych Eucharystii. Potem chce, abyście zrozumieli, że własnymi siłami i własnymi sposobami tego głodu nie zaspokoicie. On rozmnaża chleb słowa i chleb Eucharystii, a potem wkłada w Wasze dłonie, abyście rozdali go ludziom. A to wszystko po to, abyście nigdy nie zapomnieli, że nie dajecie swojego, ani nie dajecie ze swojego. Nikomu nie robicie łaski i nie możecie od swojego humoru uzależniać tego, czy dacie komuś słowo i Eucharystię czy też nie. (…)

Dlaczego macie dawać? Jezus przychodzi z pomocą nawet wtedy, gdy nie jest o to proszony. Sam dostrzega potrzeby tych, którzy trwają przy Nim. (…) Bóg dostrzega głód ludzi i chce, byście także ten głód dostrzegli.

Wreszcie Bóg mówi, jak macie dawać. Jeroboam z pierwszego czytania jawi się jako ktoś, kto święte prawa dopasowuje do swojego „widzi mi się”, zamiast siebie nagiąć do świętych przepisów. (…) Dzisiaj jesteśmy świadkami plagi tych, którzy chcąc dobrze papieża nazywają heretykiem, biskupów bezradnymi, sami stanowią sobie prawo, wiele wymagając od innych i oczywiście niewiele od siebie samych. Ale chcą dobrze… Prywatne przekonania czynią dogmatem, a dogmat postrzegają jako prywatne przekonania. Ale chcą dobrze… Uważają się za rycerzy prawowierności, tylko nie wiedząc kiedy w miejsce prawdziwego Boga wciskają siebie i swoje przekonania.

Drodzy bracia, wiedząc, że jesteście posłani, aby dawać, podajcie swoją rękę Kościołowi jak matce i pozwólcie się prowadzić do coraz większych tajemnic i cudów.

Nowym braciom akolitom i lektorom życzymy odkrywania pasji w pełnieniu tych posług!

fot. br. Ewaryst Buła OFM,
o. Alojzy Garbarz OFM

Polecamy