Scroll Top
  • Home
  • News
  • Oficjalne rozpoczęcie misji w Botswanie
Oficjalne rozpoczęcie misji w Botswanie
Dnia 9 lutego 2023 r. nasza zakonna Prowincja oficjalnie rozpoczęła pracę misyjną w Botswanie. Jest to jednocześnie zapoczątkowanie obecności Zakonu Braci Mniejszych na botswańskiej ziemi.
W obecności Definitora Generalnego Zakonu, o. Konrada Cholewy OFM i Wizytatora Generalnego, o. Alana Brzyskiego OFM została podpisana umowa pomiędzy naszą Prowincją a Diecezją Francistown w Botswanie. Sygnatariuszami tej umowy byli: nasz Prowincjał, o. Teofil Czarniak OFM oraz ordynariusz diecezji, bp Anthony Pascal Rebello SVD. Na mocy tej umowy nasi współbracia będą prowadzili ośrodek rekolekcyjny Kanamo Pastoral Centre na skraju miasta Mahalapye w południowo-wschodniej części Botswany. Ksiądz biskup wyraził pragnienie, aby misjonarze szerzyli kult Bożego Miłosierdzia oraz przybliżali postacie świętych franciszkańskich, głosząc słowo Boże w diecezji oraz formując kapłanów. Obecnie drogę przeciera pierwszy z misjonarzy, o. Cyriak Budzisz. Za kilka miesięcy dołączy do niego o. Waldemar Jagieła. Botswana jest krajem niemal dwa razy większym niż Polska, przy liczbie ludności nieco ponad 2 mln mieszkańców. Około 70% ludzi to chrześcijanie, jednak większość z nich wyznaje religie afrochrześcijańskie, które powstały z motywacji niepodległościowych, przez oderwanie się od misji katolickich czy protestanckich. Katolicy w tym kraju stanowią tylko 5% społeczeństwa. Zapoczątkowanie naszej obecności w tym kraju jest wykonaniem decyzji Kapituły Prowincjalnej z 2020 r., która zdecydowała, abyśmy podjęli kierunek naszych działań misyjnych w kraju, gdzie dotychczas nie było Zakonu Braci Mniejszych. Nowa misja jest więc działaniem Implantatio Ordinis – „zaszczepieniem Zakonu”.

Polecamy