Skip to main content
Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Patronki Zakonu Braci Mniejszych i naszej Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (OO. Bernardynów).

Nasz współbrat, bł. Jan Duns Szkot (+1308) – zwany Doktorem Subtelnym, tak opisuje ten wyjątkowy przywilej Maryi:

Maryja bardziej niż ktokolwiek inny potrzebowała Chrystusa Odkupiciela. Poprzez naturalne zrodzenie także zaciągnęłaby grzech pierworodny, gdyby nie została uprzedzona przez łaskę Pośrednika. Jak inni potrzebowali Chrystusa, by przez Jego zasługi został im odpuszczony grzech już zaciągnięty, tak Maryja tym bardziej potrzebowała Pośrednika, aby nie zaciągnąć grzechu.

Maryja, zachowana od grzechu pierworodnego, żyła w szczególnej bliskości z Bogiem, w całkowitym zawierzeniu Bogu i wewnętrznej harmonii. Stała się „pełną łaski” (Łk 1,28) i tą pełnię przyniosła ludzkości.

Przez szczególne nabożeństwo do Niepokalanej chcemy naśladować Jej przylgnięcie do Boga. Takiej harmonii życia duchowego nam wszystkim potrzeba.

Zawierzamy dziś Niepokalanie Poczętej Maryi wszystkich braci mniejszych oraz miłośników charyzmatu franciszkańskiego, przepełnionego maryjnością.

Cała piękna jesteś, Maryjo,
i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
Tyś chwałą Jeruzalem,
Tyś weselem Izraela,
Tyś chlubą ludu naszego.

(modlitwa pochodząca z IV w.)