Skip to main content
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 XII) wspólnoty dwóch kalwaryjskich klasztorów zgromadziły się na wspólnej modlitwie za Zakon Braci Mniejszych i naszą Prowincję OO. Bernardynów, którym patronuje Niepokalana Dziewica. Wieczornej Eucharystii Przewodniczył Minister Prowincjalny, o. Teofil Czarniak.

W kazaniu Prowincjał zaznaczył szczególny dla nas charakter tej uroczystości:

Czcimy dzisiaj naszą Patronkę i Orędowniczkę. Jej tytuł nasza zakonna Prowincja nosi już od samego początku istnienia, czyli od 1453 r. We wszystkich wspólnotach klasztornych, a jest ich 27 w Polsce i 11 poza granicami naszego kraju, Bracia przygotowują się do tej uroczystości przez odmawiania nowenny. A od jutra obchodzić będziemy oktawę uroczystości w różnoraki sposób – w niektórych kościołach będą to śpiewane nieszpory, w innych Msza św. z okolicznościowym kazaniem i procesją eucharystyczną. Dzieje się tak, aby podkreślić jak ważna jest dla nas osoba Matki Bożej i jej opieka nad nami.

Następnie kaznodzieja zarysował krótko historię kształtowania się dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, ogłoszonym uroczyście przez papieża Piusa IX w 1854 r. Podkreślił przy tym nietuzinkową rolę franciszkanów w pacy teologicznej nad tym dogmatem:

Wielkimi orędownikami i propagatorami tej prawdy byli franciszkanie. Z pewnością czerpali to szczególne umiłowanie Matki Bożej od samego św. Franciszka z Asyżu. Długo oni toczyli spory teologiczne z dominikanami. Najsławniejszym w tej materii był największy z filozofów franciszkańskich bł. Jan Duns Szkot. To on opracował podstawę teologiczną pod dogmat, pisząc m.in. w taki sposób:

„Maryja bardziej niż ktokolwiek inny potrzebowała Chrystusa Odkupiciela. Poprzez naturalne zrodzenie wprawdzie Maryja także zaciągnęłaby grzech pierworodny, gdyby nie została uprzedzona przez łaskę Pośrednika. Jak inni potrzebowali Chrystusa, by przez Jego zasługi został im odpuszczony grzech już zaciągnięty, tak Maryja tym bardziej potrzebowała pośrednika, aby nie zaciągnąć grzechu”.

Na koniec o. Teofil zachęcił do wytrwałego kultu Niepokalanej:

W wielu domach znajdują się obrazy lub figurki przedstawiające Matkę Niepokalaną. Wielu z nas ma głębokie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i kultywuje pierwsze soboty miesiąca, wielu przychodzi i chętnie śpiewa Godzinki. Sama wasza obecność ten zimny i mglisty dzień świadczy o miłości do Matki Bożej. Nie rezygnujmy z tej naszej maryjnej pobożności! Nie przestawajmy oddawać nasze trudne sprawy, problemy naszej Ojczyzny, wstawiennictwu Matki Bożej. Niech nam króluje! Niech nas pociesza! I niech uzdrawia wszystkie nasze zranienia!

Eucharystia zakończyła się procesją eucharystyczną na krużgankach klasztornych.

foto: o. F. Salezy Nowak OFM
Niepokalane Poczęcie NMP