Scroll Top
  • Home
  • News
  • Nowy Patron szkoły w Wiączyniu Dolnym
Nowy Patron szkoły w Wiączyniu Dolnym

Szkoła Podstawowa w Wiączyniu Dolnym k. Łodzi ma swojego patrona – św. Franciszka z Asyżu. Prowadzona przez nas placówka otrzymała również sztandar. Uroczystościom przewodniczył o. Gwidon Hensel, Wikariusz Prowincji.

Dnia 16 lutego podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w hali sportowej przez o. Gwidon Hensela, jako przedstawiciela organu prowadzącego, szkoła otrzymała imię św. Franciszka z Asyżu. Został również poświęcony sztandar szkoły i przekazany młodzieży szkolnej. Na Eucharystii obecni byli: o. Juwenalis Andrzejczak (dyrektor szkoły), proboszczowie parafii w Kalonce i Starych Skoszewach, Waldemar Flajszer (Kurator oświaty w Łodzi), Andrzej Górczyński (członek zarządu województwa łódzkiego) oraz Piotr Szcześniak (wójt gminy Nowosolna).
Dziękujemy za obecność sympatykom szkoły, dyrekcji Szkół Bernardyńskich w Łodzi i rodzicom naszych uczniów. Było nam miło przeżywać tę uroczystość w Waszej obecności. To był dzień pełen wrażeń i wzruszeń! – napisał administrator facebookowej strony Publiczna Szkoła Podstawowa OO. Bernardynów.
Gratulujemy, a całej kadrze nauczycielskiej oraz uczniom szkoły życzymy opieki i wsparcia Patrona szkoły!

Polecamy