Scroll Top
  • Home
  • News
  • Przygotowania do Kapituły Prowincjalnej
Przygotowania do Kapituły Prowincjalnej

Dokładnie za dwa miesiące rozpoczniemy w Kalwarii Zebrzydowskiej Kapitułę Prowincjalną, która odbywa się co trzy lata.

W dniach 17-22 kwietnia 2023 r. udział w tym wydarzeniu weźmie 40 braci kapitulnych – czyli przedstawicieli wszystkich braci, na czele z Wizytatorem Generalnym, o. Alanem Brzyskim z Prowincji św. Jadwigi. Poza nimi zostało zaproszonych 8 braci w charakterze doradczym. Hasłem Kapituły są słowa: ,,Sanctum Evangelium observare. Nasze życie Regułą Zakonu Braci Mniejszych w 800-lecie jej zatwierdzenia”.
W trakcie kapituły zostanie wybrany prowincjał oraz nowy zarząd Prowincji. Jednak to nie jest jedyny cel tego spotkania. Główną rolą kapituł jest weryfikacja naszego życia zakonnego w charyzmacie franciszkańskim. Dlatego też wspólna modlitwa, rozmowa i wzajemne słuchanie stają się drogą do rozwoju i korekty życia.
Od sierpnia zeszłego roku do połowy obecnego miesiąca trwała wizytacja Wizytatora Generalnego, o. Alana. W tym czasie dotarł on do wszystkich klasztorów i miejsc, gdzie są i posługują nasi bracia, aby wsłuchać się w ich głos, dostrzec różne blaski i cienie naszej codzienności. To też weryfikacja naszego wspólnotowego życia, pracy duszpasterskiej, spraw administracyjnych i materialnych naszych klasztorów. W powszechnym, tajnym głosowaniu w czasie wizytacji bracia oddawali swe głosy, aby dokonać wyboru braci kapitulnych i ministra prowincjalnego.
Kapitułę już od roku powierzamy Bogu, prosząc o światło Ducha Świętego. Bracia podjęli w tej intencji sztafetę codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Was również prosimy o modlitwę za nas.

 

Polecamy