Skip to main content

Dnia 14 czerwca w nocy w naszym klasztorze w Zakopanem zmarł nagle o. Stanisław Górni. Przeżył 74 lata, z czego 55 lat w zakonie i 48 lat w kapłaństwie.

Pochodził z Lubnia (woj. małopolskie). Urodzony dnia 20 marca 1946 r., jako syn Franciszka i Marii Swachta.

Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił dnia 10 września 1963 r. Profesję uroczystą złożył 20 września 1970 r. W latach 1964-1972 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym naszej Prowincji w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 13 lutego 1972 r.

Po święceniach pracował w następujących klasztorach naszej Prowincji: w Radecznicy (1972-74), Leżajsku (1974-76). Następnie podjął studia doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył doktoratem w 1980 r. W latach 1981-99 był wykładowcą w WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej. Spełniał obowiązki proboszcza w Zakopanem w latach 1987-93. Powrócił do Kalwarii Zebrzydowskiej w 1993 r., gdzie przez 6 lat był wikarym klasztoru, zaś w latach 1999-2002 był ojcem duchownym w WSD. W latach 2003-2006 pełnił posługę gwardiana, proboszcza i ekonoma w Opatowie. W 2006 r. ponownie powrócił do Kalwarii Zebrzydowskiej w charakterze spowiednika, kaznodziei, asystenta duchowego FZŚ, wicemagistra i spowiednika braci postulantów. Od 2018 r. posługiwał w Zakopanem jako spowiednik, kaznodzieja i asystent duchowy FZŚ.

Pogrzeb śp. o. Stanisława Górniego odbędzie się dnia 18 czerwca (czwartek) w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w następującym porządku:

  • godz. 10:00 – Jutrznia za zmarłego
  • godz. 10:30 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem o. bpa Damiana Muskusa

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!