Skip to main content
[text delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=””]
Dnia 8 maja, w Uroczystość św. Stanisława, dwaj nasi klerycy: br. dk. Pio Trzeciak i br. Karol Kida, zakończyli intelektualną formację w Wyższym Seminarium Duchownym, zdając egzamin magisterski i egzamin ex universa.
Z powodu epidemii forma tego egzaminu była nieco inna niż dotychczas – z udziałem jak najmniejszej ilości osób, m.in. bez promotorów prac. Egzamin miał miejsce w klasztorze franciszkanów konwentualnych w Krakowie. Wraz z naszymi braćmi podchodzili do niego bracia z krakowskiego Studium Franciszkańskiego (OFM Prowincji MB Anielskiej, OFM Conv. i OFM Cap).
Bracia przedstawili następujące prace:
  • br. Pio: Wpływ liturgii na duchowość w ujęciu papieża Benedykta XVI (promotor o. dr Czesław Gniecki),
  • br. Karol: Przemiana człowieka i świata w miłości 'erotycznej’ według Włodzimierza Sołowiowa (promotor: dr hab. Marek Kita, prof. UPJPII).
Nowym magistrom serdecznie gratulujemy!
o. Anicet Gruszczyński OFM
Wicerektor WSD
[/text]