Scroll Top
Zebranie Plenarne KWPZM
17 i 18 października w Licheniu odbywało się 151. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Uczestniczył w nim również nasz Prowincjał, o. Egidiusz Włodarczyk.
Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali kilku prelekcji, których wspólnym mianownikiem była ochrona dzieci i młodzieży skrzywdzonych przez osoby należące do zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego. W samo południe w bazylice, przed obrazem Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, sprawowana była Eucharystia w języku łacińskim pod przewodnictwem nowego Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abpa Antonio Guido Filipazziego. W czasie homilii Nuncjusz zaapelował do przełożonych: „Promujcie jedność w Kościele”.
Drugiego dnia wyżsi przełożeni zakonni wysłuchali m.in. raportu zatytułowanego „Kościół w Polsce 2023”, który przedstawił Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zwieńczeniem obrad była Msza św. w licheńskiej bazylice pod przewodnictwem bpa Jacka Kicińskiego CFM, przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przy KEP.
fot. Robert Adamczyk / Sanktuarium w Licheniu

Polecamy