Scroll Top
  • Home
  • News
  • 500-lecie klasztoru pobernardyńskiego w Kazimierzu Biskupim
500-lecie klasztoru pobernardyńskiego w Kazimierzu Biskupim
Minęło dokładnie 500 lat odkąd w Kazimierzu Biskupim k. Konina, dzięki staraniom biskupa Jana Lubrańskiego, erygowano klasztor bernardyński wraz z przyległym kościołem pw. św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników.
W dniach 7-8 października odbywały się tam uroczystości jubileuszowe, których organizatorami byli: Gmina Kazimierz Biskupi, Gminny Ośrodek Kultury, Bractwo Świętych Pięciu Męczenników oraz Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Świętej Rodziny. W jubileuszu wzięli udział nasi bracia: o. Aleksander Sitnik, o. Martynian Czechowski i o. Cecylian Szczepanik.
W sobotę (7 X) odbyło się sympozjum naukowe na temat historii kazimierskiego klasztoru, m.in. erygowania i początków klasztoru, wyników badań na podstawie wykopalisk w kryptach oraz dobrodziejów tutejszego zespołu klasztornego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się eksponaty znalezione w tutejszych kryptach: jedwabna odzież i szaty liturgiczne, szkaplerze, zdobienia trumien, i wiele innych odkrytych artefaktów.
W niedzielę (8 X) w kościele seminaryjnym odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Wętkowskiego – Ordynariusza Diecezji Włocławskiej. Po Mszy św. poświęcona została drewniana kapliczka w pobliskim parku, tzw. „Łosośka”.
Kazimierz Biskupi był i jest miejscem kult świętych Pięciu Braci Męczenników, których przybycie i śmierć męczeńską tradycja związała z tą miejscowością. W 1514 r. bp Jan Lubrański sprowadził Bernardynów do drewnianej, tymczasowej oficyny klasztornej przy drewnianym kościele św. Jana. Murowany klasztor i kościół wznoszony był w latach 1514-1520. Bernardyni byli obecni w tym klasztorze do czasu kasaty w 1898 r. W 1921 r. opieka nad miejscem została powierzona Misjonarzom Świętej Rodziny.
fot. WSD MSF

Polecamy