Scroll Top
  • Home
  • News
  • Zakończenie Kapituły Prowincjalnej
Zakończenie Kapituły Prowincjalnej
Zakończyliśmy dzisiaj Kapitułę Prowincjalną w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przeżywaliśmy ją w dniach 17-22 kwietnia pod hasłem: Sanctum Evangelium observare – Zachowywać świętą Ewangelię.
Szósty – ostatni dzień Kapituły Prowincjalnej rozpoczęliśmy od wspólnej celebracji Jutrzni połączonej z Godziną Czytań, której przewodniczył o. Cyprian Moryc. Następnie odbyła się ostatnia sesja obrad, podczas której miało miejsce zatwierdzenie uchwał i dokumentu końcowego Kapituły oraz zatwierdzenie Programu Formacji Ciągłej i listów, które Kapituła kieruje do współbraci, ordynariusza miejsca, bratnich prowincji franciszkańskich i sióstr, które wspierały nas swoją modlitwą.
Kapituła zakończyła się uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem Ministra Prowincjalnego – o. Egidiusza Włodarczyka. W trakcie Mszy św. odbyło się zaprzysiężenie Wikariusza Prowincji i Definitorów, które przyjął Wizytator Generalny o. Alan Brzyski z Prowincji św. Jadwigi.
Na początku homilii Prowincjał stwierdził, że rozważany dzisiaj fragment Ewangelii zawiera w sobie dwa obrazy, które mogą przedstawiać ludzkie życie. Jeden napełnia lękiem i przerażeniem, co Ewangelista wyraził w stwierdzeniach „nastały ciemności”, „jezioro burzyło się od wichru”. Drugi z nich, to wizja pełna pokoju i nadziei wypływającej z przekonania, że nie dzieje się nic, co byłoby poza kontrolą.
Nierzadko nasze życie wydaje się nam spowitym ciemnością jeziorem, które burzy się od silnego wiatru. Tak dzieje się, kiedy na to, co wokół nas patrzymy jedynie po ludzku, kiedy myślimy, że nasze przetrwanie zależy jedynie od nas – mówił Prowincjał i zachęcał, by patrzeć na wydarzenia z życia oczyma wiary, by dostrzec obecność Jezusa i usłyszeć Jego słowa: Ja jestem, nie bójcie się!
Zwracając uwagę na zakończenie Kapituły Prowincjalnej, o. Egidiusz mówił, że patrzenie w przyszłość może napawać lękiem.
Ewangelia wzywa nas, by na to wszystko nie patrzeć jedynie po ludzku. By nie kalkulować, nie zamykać się w lęku, nie zastanawiać się co zyskam, a co stracę. Tylko wtedy, gdy spojrzymy z wiarą, w tym wszystkim dostrzeżemy Jezusa.
Minister Prowincjalny zwrócił uwagę, że patrzenie na przyszłość przez pryzmat wiary przynosi jeszcze jeden owoc: nie wyjedziemy stąd podzieleni.
„Zachowywać świętą Ewangelię” – te słowa rozpoczęły nasze spotkanie, towarzyszyły nam każdego dnia. Zabierzmy je z sobą jako program naszego życia. (…) Bardzo proszę, pozdrówcie Wasze wspólnoty, a kiedy bracia będą pytać o to, co się tutaj wydarzyło, proszę, abyście ode mnie przekazali im dwie ważne informacje. Pierwsza, to słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii. Powiedzcie im: Jezus mówi – Nie bójcie się, ja jestem. A skoro On jest, to naprawdę nie mamy się czego obawiać. I druga rzecz – bardzo proszę, byście każdemu ze współbraci – i to bardzo mocno podkreślam – każdemu, przekazali ode mnie wyrazy szczerego uszanowania – zakończył ojciec Prowincjał.
o. Herbert Nesterenko, o. Tarsycjusz Bukowski OFM fot. BananStudio.pl

Polecamy