Scroll Top
  • Home
  • News
  • Co dalej z rzeszowskim pomnikiem?
Co dalej z rzeszowskim pomnikiem?
Kapituła Prowincjalna, która odbywała się od 17 do 22 kwietnia zakończona została zmianą Zarządu naszej zakonnej Prowincji. Nowe władze zakonne potrzebują czasu na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości i dalszych działań odnośnie do Pomnika Czynu Rewolucyjnego. Sprawa ta wymaga ogromnej rozwagi, wielu kolejnych konsultacji, mądrych decyzji, współpracy z licznymi środowiskami oraz podmiotami. Z dużym zaangażowaniem oraz determinacją staramy się rozwiązać tę sytuację, która wywołuje wiele społecznych emocji, reakcji i zaangażowań. Jesteśmy świadomi, że wiele osób oczekuje jasnej deklaracji w tej sprawie, jednak prosimy o cierpliwość i zrozumienie. Wiemy, jak ta sprawa jest istotna dla naszej społeczności. Dotyczy nie tylko przyszłości, ale także jest istotna z punktu widzenia przeszłości, historii, spuścizny naszego Miasta. Dlatego podchodzimy do tematu rzetelnie, aby w rozsądny sposób wybrać najlepszą drogę postępowania, w oparciu o rzetelne analizy, także związane z ogromnymi kosztami podjętych decyzji. Dlatego prosimy społeczność Rzeszowian i szczególnie środowisko ważnych dla nas osób pracujących w mediach o cierpliwość. W stosownym terminie poinformujemy Państwa o podjętych krokach.

Polecamy