Scroll Top
Kapituła Prowincjalna 2023
Rozpoczynamy dziś Kapitułę Prowincjalną. Odbywa się ona w dniach 17-22 kwietnia 2023 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Efektem jej prac będzie wyłonienie nowego zarządu, na czele z nowym prowincjałem.
Kapituły w Zakonie Braci Mniejszych odbywają się co 3 lata. Raz na sześć lat ma miejsce tzw. „kapituła większa”, na której dokonuje się wyboru prowincjała. W Kapitule uczestniczyć będzie łącznie 50 braci: 40 z głosem wyborczym, pozostali z głosem doradczym lub w innym charakterze, np. koordynatora pracy w grupach czy też ceremoniarza. Prezesem tego spotkania będzie Wizytator Generalny, o. Alan Brzyski z Prowincji św. Jadwigi. Kapitułę rozpocznie dzisiejsza wieczorna Eucharystia pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego, abp Marka Jędraszewskiego. Wymiar duchowy spotkania podkreślą konferencje, nabożeństwo pokutne i drogi krzyżowej, które w kolejnym dniu poprowadzi ojciec duchowny Kapituły – o. Olgierd Paszkiewicz z Prowincji Wniebowzięcia NMP. Sprawozdania, dyskusje, wybory, weryfikacja dotychczasowego projektu życia oraz ustalenie nowego programu formacji ciągłej – to główne cele tego zgromadzenia. Pracę w grupach poprowadzi o. Alojzy Warot z Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Czas kapituły kończy jednocześnie kadencję obecnego Prowincjała – o. Teofila Czarniaka i Zarządu Prowincji w składzie: o. Gwidon Hensel (Wikariusz Prowincji), br. Samuel Portka (Definitor), o. Cyprian Moryc (Definitor), o. Egidiusz Włodarczyk (Definitor), o. Klaudiusz Baran (Definitor), o. Herbert Nesterenko (Definitor). Bardzo serdecznie dziękujemy im za posługę na rzecz Zakonu i naszej Prowincji. Szczególne dzięki należą się o. Teofilowi za wzięcie ciężaru odpowiedzialności za całą wspólnotę braci, za wszystkie przeprowadzone rozmowy i wizyty oraz podjęte decyzje (czasem trudne i bolesne) dla dobra wspólnego. Pragniemy jednocześnie poinformować, że na mocy dekretu Ministra Generalnego, o. Massimo Fusarelli’ego, o. Teofil Czarniak został mianowany Delegatem Generalnym i Wizytatorem Generalnym Prowincji św. Franciszka z Asyżu w Afryce. Prowincja ta obejmuje swoim zasięgiem takie kraje jak: Kenia, Rwanda, Tanzania, Uganda, Malawi, Madagaskar, Burundi, Zambia i Mauritius. Jest to wielki zaszczyt dla nas. Gratulujemy o. Teofilowi tej nominacji oraz życzymy wytrwałości w powierzonych mu obowiązkach i owocnej pracy dla dobra całego Zakonu.

Polecamy