Scroll Top
  • Home
  • News
  • Relikwie apostołów Bożego Miłosierdzia w Pietra Ligure
Relikwie apostołów Bożego Miłosierdzia w Pietra Ligure
W Niedzielę Bożego Miłosierdzia (16 IV) w Pietra Ligure we Włoszech odbyła się inauguracja ołtarza Bożego Miłosierdzia – jego konsekracja oraz wprowadzenie do kościoła relikwii św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Uroczystości przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz – były sekretarz Świętego Papieża. Opiekę nad kościołem i parafią sprawują tam nasi współbracia.
W uroczystości wzięli udział m.in. ordynariusz Diecezji Albenga-Imperia – bp Guglielmo Borghetti, Definitor Generalny – o. Konrad Cholewa, Prowincjał włoskiej Prowincji św. Antoniego – o. Enzo Maggioni oraz posługujący we Włoszech przedstawiciele współbraci z Prowincji Matki Bożej Anielskiej i św. Michała Archanioła. Jak podkreśla proboszcz parafii i gwardian klasztoru, o. Hieronim Staroń: Warto wspomnieć, iż ta uroczystość była poprzedzona przygotowaniem wielu spotkań rozłożonych w czasie. Nasi wierni zostali więc do tego duchowo przygotowani. Ufam, że kult Miłosierdzia Bożego będzie się powiększał.  W homilii kard. Dziwisz nakreślił cel tej uroczystości: Dziś wprowadziliśmy do waszego kościoła relikwie dwóch wielkich apostołów Bożego Miłosierdzia. Odtąd św. Faustyna i św. Jan Paweł II jeszcze bardziej będą obecni w życiu waszej parafii, w waszych rodzinach. Możecie liczyć na orędownictwo tych Świętych w niebie, u Bożego tronu miłosierdzia. Za chwilę poświęcimy także nowy ołtarz Miłosierdzia. Na tym ołtarzu dokonywać się będzie największy cud przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew naszego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Każda Eucharystia jest najwyższym darem Bożego Miłosierdzia. Jezus Chrystus daje nam samego siebie. Staje się Chlebem żywym dla nas pielgrzymów, podążających na ziemi do wieczności. Hierarcha podkreślał znaczenie posługi św. Faustyny oraz św. Jana Pawła II w ich czasach, a także znaczenie orędzia o Miłosiernej Miłości dla nas, jako ich spadkobierców: W naszym trudnym świecie, naznaczonym w ubiegłym wieku bezbożnymi, nieludzkimi ideologiami, potrzeba było dobitnego przypomnienia o Miłości, która pochyla się nad człowiekiem, która przebacza, która ratuje przed rozpaczą i która zbawia. Potrzeba było przypomnienia, że bez miłosierdzia nie urządzimy naszego świata na miarę człowieka. Potrzebne było przypomnienie jednego zdania z Ewangelii: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). Od 2019 r. nasza zakonna Prowincja sprawuje opiekę nad parafią i kościołem pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Bracia nie tylko posługują dla swych parafian, ale również dla turystów przybywających do Pietra Ligure w miesiącach wakacyjnych.

Polecamy