Scroll Top
Nowy Minister Prowincjalny
19 kwietnia 2023 r. Kapituła Prowincjalna wybrała na urząd Ministra Prowincjalnego o. Egidiusza Włodarczyka. Nowo wybrany Prowincjał będzie sprawował swoją funkcję przez najbliższe 6 lat.
O. Egidiusz Jarosław Włodarczyk urodził się dnia 28 października 1979 r. w Piotrkowie Trybunalskim jako syn Jana i Bożeny z d. Stępień. W latach 1994-1998 był uczniem naszego Niższego Seminarium Duchownego w Łodzi (późniejszego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego). Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (OO. Bernardynów) dnia 12 września 1998 r. Pierwszą profesję złożył dnia 17 września 1999 r. Profesję uroczystą złożył dnia 4 października 2003 r. W latach 1999-2005 odbył studia filozoficzno-teologiczne w naszym WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej. Święcenia prezbiteratu przyjął dnia 16 czerwca 2005 r. z rąk ówczesnego Metropolity Krakowskiego, kard. Franciszka Macharskiego. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej do klasztoru w Warszawie, celem spełniania obowiązków katechety, spowiednika, kaznodziei (2005‑2011). W 2006 r. rozpoczął studia specjalistyczne z homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2008 r. uzyskał tamże licencjat. W 2011 r. został skierowany do Klasztoru Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej celem spełniania obowiązków Referenta ds. Rekolekcji i Misji Ludowych, spowiednika i kaznodziei (2011-2014). W roku 2014 został przeniesiony do klasztoru w Krakowie celem spełniania obowiązków prowincjalnego Sekretarza Ewangelizacji i Misji, Referenta ds. rekolekcji i Misji Ludowych, sekretarza osobistego Ministra Prowincjalnego oraz redaktora naczelnego „Wiadomości i Komunikatów”. Powyższe obowiązki pełnił przez rok. W 2015 r. został skierowany do klasztoru w Piotrkowie Trybunalskim celem kontynuowania studiów na UPJP2 w Krakowie, prof. WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej, spowiednika i kaznodziei. W 2017 r. na Kapitule Prowincjalnej został wybrany na urząd Definitora Prowincji. Na Kongresie Kapitulnym w 2017 r. został powołany na urząd gwardiana klasztoru i proboszcza w Warszawie. W roku 2021 r. uzyskał tytuł doktora teologii z zakresu homiletyki na UPJP2 w Krakowie. W tym samym roku został powołany na urząd Definitora Prowincji, w miejsce o. Konrada Cholewy (powołanego na urząd Definitora Generalnego w Rzymie). Dotychczas posługiwał w klasztorze w Warszawie i pełnił następujące funkcje: Definitora Prowincji, gwardiana klasztoru, proboszcza parafii, profesora WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej (wykłady z homiletyki), Sekretarza ds. Misji i Ewangelizacji, Referenta ds. Rekolekcji i Misji Ludowych, członka rady Wydawnictwa „Calvarianum”. Nowemu Prowincjałowi serdecznie gratulujemy i życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa.

Polecamy