Skip to main content

Od poniedziałku (29 czerwca) w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej trwa Kapituła Prowincjalna. Reprezentanci naszej zakonnej Prowincji spotkali się, aby podsumować minione 3 lata pełnienia obowiązków przez Zarząd Prowincji, nakreślić projekt życia na kolejne lata oraz dokonać wyboru nowego Zarządu.

Pierwszy dzień Kapituły (29 czerwca)

Kapitułę rozpoczął czas na duchowe skupienie. Przewodnikiem przez czas skupienia był o. Nereusz Mróz z katowickiej Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych. Wspólna modlitwa, konferencja duchowa i adoracja Najświętszego Sakramentu utwierdziły braci w konieczności podejmowania wspólnej drogi z Jezusem.

Drugi dzień Kapituły (30 czerwca)

Przedpołudnie kolejnego dnia było kontynuacją duchowej refleksji nad naszym zaangażowaniem w życie Ewangelią w duchu franciszkańskim. Czas upłynął braciom na modlitwie na kalwaryjskich Dróżkach – Droga Krzyżowa zakończyła się Nabożeństwem pokutnym i okazją do odbycia sakramentalnej spowiedzi.

Po ćwiczeniach duchowych przyszedł czas na pierwsze sesje kapituły. Po południu miały miejsce sesje sprawozdawcze z minionego 3-lecia: 2017-2020. Sprawozdanie o stanie Prowincji wygłosił Minister Prowincjalny, o. Teofil Czarniak. Następnie sprawozdanie z przebiegu formacji braci po ślubach wieczystych zaprezentował Moderator Formacji Ciągłej, o. Anicet Gruszczyński. Dwie popołudniowe sesje sprawozdawcze zamknął Ekonom Prowincji, o. Albin Kolarski, przedstawiając sprawy finansowe. Drugi dzień Kapituły zakończyła wspólna modlitwa za zmarłych Współbraci przy zakonnym grobowcu w Kaplicy św. Anny.

Trzeci dzień Kapituły (1 lipca)

Poranna sesja obrad rozpoczęła się od pytań i odpowiedzi do przedstawionych w drugim dniu sprawozdań. Przedstawiono także wnioski na Kapitułę od braci z całej Prowincji. Bracia kapitulni wypowiadali swoje opinie na ich temat i głosowali nad przyjęciem, bądź odrzuceniem danego wniosku.

W czasie popołudniowej sesji zostali wybrani nowi Definitorzy Prowincji w następującym składzie:

  • br. Samuel Portka,
  • o. Cyprian Moryc,
  • o. Herbert Nesterenko,
  • o. Klaudiusz Baran,
  • o. Konrad Cholewa.

Wybrani Definitorzy zostaną zaprzysiężeni w czasie uroczystej Mszy św. na zakończenie Kapituły – w piątek 3 lipca.

Podczas ostatniej sesji tego dnia zostały zaprezentowane wyniki ankiety przedkapitulnej na temat naszego życia zakonnego, przeprowadzonej kilka miesięcy wcześniej wśród braci Prowincji. Na bazie wypracowanych tematów zostanie w następnym dniu Kapituły przeprowadzona praca w grupach. Moderatorem tej pracy będzie o. dr Sergiusz Bałdyga z Prowincji Wniebowzięcia NMP.

Czwarty dzień Kapituły (2 lipca)

Przedostatni dzień obrad to wyłącznie praca w grupach i dzielenie się jej efektami na forum. Bracia podzieleni na 10-osobowe lub 11-osobowe zespoły starali się określić jakie szczegółowe zadania stoją przed nami na podstawie czterech tematów ankiety przedkapitulnej:

  1. Świadectwo życia zakonnego i duchowego w kontekście kryzysu powołań;
  2. Charyzmat franciszkański w duszpasterstwie parafialnym, sanktuaryjnym i misyjnym;
  3. Weryfikacja realizacji zaleceń Kapituły Prowincjalnej i Kapituły Duchowej z 2017 r. we wspólnotach zakonnych;
  4. Wizja i misja naszej Prowincji w najbliższej przyszłości.

Na bazie tej pracy zespół redakcyjny opracowuje dokument końcowy „Projekt życia Prowincji”, który będzie stanowił program na najbliższe 3 lata.

Piąty dzień Kapituły (3 lipca)

Ostatni dzień Kapituły zawierał w sobie dwie końcowe sesje ustawodawcze, na których zatwierdzony jednogłośnie został Projekt życia Prowincji. Dokument zawiera liczne szczegółowe zalecenia i normy, które wyznaczać będą kierunek naszych dążeń przez najbliższe 3 lata. Bracia kapitulni zatwierdzili również Program Formacji Ciągłej, treść Listu do braci Prowincji oraz podjęli decyzje w pozostałych, zgłoszonych sprawach.

Kapitułę zakończyła uroczysta Msza św. o św. Bernardynie ze Sieny, sprawowana w samo południe w kalwaryjskiej bazylice. Przewodniczył jej Minister Prowincjalny, o. Teofil Czarniak. W trakcie całej Kapituły, jak również tej zamykającej obrady Eucharystii, obecne były relikwie św. Szymona z Lipnicy, naszego szczególnego Patrona na czas epidemii.

Prowincjał w wygłoszonej homilii odwołał się do pierwszego czytania z Listu do Efezjan, gdzie św. Paweł prezentuje alegorię o budowaniu.

Budowanie jest trudną i żmudną pracą. (…) Nie tylko ukończenie budowy jest ważne, ale cały proces budowania uświęca i powoduje, że budowniczowie wzrastają w cnocie, świętości i braterstwie. Jedną rzecz podkreśla św. Paweł, że tych kamieni, z których powstaje budowla jest wiele. Jednak one wszystkie muszą się oprzeć na ty najważniejszym – na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. On ma być w centrum naszego życia i naszego posługiwania.

Dalej Ojciec Prowincjał odwołał się do doświadczenia Patrona dnia, św. Tomasza Apostoła. Stwierdził, że jego spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem i zbudowana na tym gruncie wiara wpisuje się w nasz franciszkański charyzmat. Św. Franciszek był nieustannie zapatrzony i zakochany w Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.

Jest ponad osiem wieków historii naszego Zakonu i ponad pięć wieków historii naszej Prowincji. Każdy z nas dokłada swój kamyczek do tej budowli. Równocześnie każdy z nas jest kamyczkiem w tej wielkiej budowli. W czasie tej Kapituły Prowincjalnej pochylaliśmy się nad tym wszystkim, co jest ważne w naszym życiu. Zadawaliśmy sobie pytania: Jak w dzisiejszym świecie możemy się odnaleźć? Jak mamy być czytelnym znakiem dla tych wszystkich, którzy przychodzą do naszych kościołów? Te wszystkie pytania dotyczą procesu budowania: Jak mamy budować, aby ta budowla naszej Prowincji, naszego Zakonu, naszego życia, była czytelnym znakiem Jezusa? I drugie ważne pytanie: Co czynić, aby w tym procesie budowania nasze wspólnoty pomagały nam samym wzrastać w szczęściu i podtrzymywać w sobie ten ogień powołania, którym żyliśmy w pierwszych dniach naszego zakonnego życia?

Dziękuję Wszechmogącemu Bogu za ten czas, który nam dał. Dziękuję Panu za każdego z Was, za Wasze dary, za Waszą miłość do Zakonu. Proszę Was o jedno – gdy wrócicie do Waszych klasztorów, bądźcie ambasadorami wzrostu i budowania naszej zakonnej Prowincji.

Po homilii nowo wybrani Definitorzy złożyli Wyznanie wiary i przysięgę przy obejmowaniu każdego kościelnego urzędu – m.in. zachowania jedności z Kościołem, wierności depozytowi wiary i starannego wypełniania obowiązków.

Eucharystię zakończył akt zawierzenia Prowincji Matce Bożej Kalwaryjskiej przed Jej cudownym wizerunkiem.