Scroll Top
  • Home
  • News
  • Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Ponad 85 tys. wiernych uczestniczyło w Misterium Męki Pańskiej w Wielki Piątek w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przez cały tydzień odpustowy przez kalwaryjskie dróżki przewinęły się liczne grupy pątników, rozważające Mękę Pańską.

W Wielki Piątek nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 6:00 porannym sądem nad Jezusem u Kajfasza. Następnie kolejne sceny Misterium odgrywały się przy ratuszu Piłata i pałacu Heroda. Przed odczytaniem przez Piłata dekretu, słowo pasterskie wygłosił Metropolita Krakowski, abp Marek Jędraszewski. Arcybiskup zauważył, że nowożytna Europa nie chce mieć dziś nic wspólnego z Chrystusem i Ewangelią, a w imię czystego rozumu potępia wiarę, uważając ją za zabobon.

Ten proces rugowania Ewangelii z duchowości ludzi przynależących do świata zachodniej kultury trwa nieprzerwanie i korzysta z kolejnych możliwości środków edukacji i społecznego przekazu. Skutki tego procesu są niekiedy krwawe.

Przypomniał słowa Fiodora Dostojewskiego: „Jeśli Boga nie ma, to wszystko jest dozwolone”: Do tego możemy dodać jeszcze jedno stwierdzenie: jeśli Boga nie ma, to wszystko, nawet największe i najbardziej odrażające zło, da się uzasadnić i usprawiedliwić. Odnosi się to także do losów ludzi najbardziej bezbronnych i niewinnych, czyli do losów dzieci poczętych, znajdujących się jeszcze w łonach ich matek. Choć współczesna nauka jednoznacznie udowadnia, że poczęte dziecko to odrębny człowiek, to tłum – podobny do tego, który stał przed Piłatem – krzyczy: „Zabij to dziecko! To twoje prawo!”. Są osoby, które tym krzykiem usiłują zdobyć sobie poklask i kolejne punkty w partyjnych rankingach. A niektórzy rządzący nie chcą się im wprost narazić, uciekając się do piłatowego gestu umycia rąk.

W Wielki Czwartek w Misterium uczestniczyło niemal 10 tys. wiernych. O godz. 13:00 nabożeństwo Gorzkich Żali rozpoczęło obrzęd obmycia nóg apostołom, którego dokonał kustosz sanktuarium, o. Cyprian Moryc. Następnie przestawiono scenę Ostatniej Wieczerzy, po której wyruszyła procesja pasyjna do kaplicy Ogrójca. Tam kolejne sceny modlitwy Chrystusa i aresztowania Go miały swoją kontynuację przy kaplicy Kajfasza, gdzie odbył się wieczorny sąd nad Jezusem. Po zakończeniu w kościele Wieczernika sprawowana była Msza św. Wieczerzy Pańskiej.

Tego też wieczoru w bazylice Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył nasz Prowincjał, o. Egidiusz Włodarczyk. W wygłoszonej homilii zauważył, że Ewangelia daje kapłanom cenne zachęty lub przestrogi, aby ich posługa nie była powieloną zdradą Judasza.

W Wielką Środę wieczorem odbyły się kolejne sceny Misterium Męki Pańskiej. Przy ołtarzu polowym kilka tysięcy pielgrzymów było uczestnikami ewangelicznych scen: śpiewu pielgrzymów jerozolimskich, uczty u Szymona, zdrady Judasza i posiedzenia Wysokiej Rady.

Polecamy