Skip to main content
Dnia 1 października 2022 r., w klasztorze braci kapucynów w Krakowie miało miejsce historyczne wydarzenie dla naszego seminarium. Nasza Prowincja dołączyła do Instytutu Teologicznego Studium Franciszkańskiego, istniejącego od 2016 r. i działającego w ramach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Bracia klerycy razem z o. Rolandem Pancerzem (dotychczasowym Rektorem naszego WSD) i o. Anicetem Gruszczyńskim (Wicerektorem) wzięli udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23.

Wydarzenie rozpoczęło się Eucharystią, po której wszyscy udali się do auli seminarium kapucyńskiego na część oficjalną. Tam miały miejsce powitania, podsumowanie ubiegłego roku oraz wykład inauguracyjny. Na zakończenie bracia z pięciu prowincji franciszkańskich w Polsce, bracia cystersi i karmelici zjedli wspólnie posiłek i spędzili czas na rozmowach przy kawie.

W skład Studium Franciszkańskiego wchodzą dotychczasowe seminaria:

  • WSD Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie,
  • WSD Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie,
  • WSD Zakonu Braci Mniejszych Prowincji MB Anielskiej w Krakowie,
  • WSD Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach,
  • WSD Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej,
  • WSD Karmelitów Trzewiczkowych w Krakowie.
br. Ewaryst Buła OFM
fot. br. Ewaryst Buła OFM / o. Piotr Gądek OFM