Skip to main content

Każdego roku w okolicy wspomnienia bł. Jana Dunsa Szkota (8 XI) wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego i zaproszeni goście uczestniczą w uroczystej inauguracji roku akademickiego. Tak też było w sobotę 6 listopada.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9:30 od Eucharystii w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył Minister Prowincjalny, o. Teofil Czarniak. W homilii o. Teofil nawiązał do jednego z epizodów z Ewangelii – do historii powołania pierwszych uczniów nas Jeziorem przez Jezusa. To pierwsze spotkanie z Nim było impulsem do wyboru Chrystusa jako swojego Pana.

W każdym z nas jest takie przeświadczenie po pierwszym zachwycie w spotkaniu z Jezusem, że teraz to będziemy całymi sobą służyli Jezusowi, tak wiele poświęcamy, tak dużo z siebie dajemy… Apostołowie przecież wprost powiedzieli tak Jezusowi: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Nie będą dla nas ciężarem nasze obowiązki i nie będziemy wyczekiwali nagrody za ich wypełnienie, jeśli będziemy codziennie dokonywali w sobie ponownego wyboru Jezusa. Musi przyjść taki moment wyboru Pana Jezusa, którego dokonamy nie tylko w intelekcie, ale i w sercu.

Następnie Ojciec Prowincjał zachęcał do gorliwości w podejmowanych studiach:

Drodzy bracia, rozpoczynamy nowy rok akademicki – kolejny etap Waszej formacji duchowej i intelektualnej. To Wam powinno zależeć na tym, żeby konkretnie i poważnie brać sobie do serca studia. Pewien emerytowany profesor stwierdził, że obecni seminarzyści muszą być jeszcze lepiej przygotowani, niż ci sprzed trzech dekad. Wymagania i oczekiwania ludzi rosną. I będą rosnąć z każdym rokiem. Musicie wykorzystać dany Wam czas i pilnie studiować – to jest narzędzie, które pomoże przekazywać Dobrą Nowinę człowiekowi. Dzisiejszy człowiek potrzebuje naszego czytelnego świadectwa życia, ale i konkretnej, ugruntowanej wiedzy.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta, na czele z burmistrzem Augustynem Ormantym, dyrekcja szkół z Kalwarii Zebrzydowskiej i Brodów, bracia postulanci z Warty i inni zaproszeni goście. Reprezentantem Uniwersytetu Papieskiego św. Jana Pawła II, do którego nasze WSD jest afiliowane, był ks. prof. Jan Dziedzic, dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie.

Po Mszy św. miała miejsce akademia w auli seminaryjnej. Po odśpiewaniu hymnu „Gaude Mater Polonia”, Rektor WSD, o. dr Roland Pancerz, powitał gości i przedstawił sprawozdanie za rok akademicki 2020/21.

Uroczystość była sposobnością do podziękowania o. dr Romanowi Banasikowi OFMConv. za 40 lat podejmowania wykładów w naszym WSD. O. Roman z niezwykłą pasją podejmował wykłady z pedagogiki i katechetyki.

Następnie odbyła się immatrykulacja (przyjęcie w poczet) studentów I roku: br. Leopolda Strączka, br. Nereusza Pakosza oraz dwóch braci z Ugandy: br. Stevena Nakaana i br. Eliasa Abomugisha. Bracia złożyli akademickie przyrzeczenia wierności Bogu i Kościołowi, aby z czystą intencją zdobywać wiedzę filozoficzną i teologiczną.

Klerycy, którzy w minionym roku akademickim osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, odebrali od Rektora WSD nagrody książkowe. Byli to: br. Tobiasz Strzelecki, br. Dyzma Dymek i br. Ewaryst Buła.

Kolejnym punktem programu był wykład inauguracyjny. Wygłosił go wykładowca historii sztuki, o. dr Cyprian Moryc. Wystąpienie było zatytułowane: Wizerunek św. Józefa z Nazaretu w ikonografii nowożytnej. O. Cyprian zaznaczył, że sztuka w bogaty sposób starała się wypełnić milczenie św. Józefa i milczenie Ewangelii na temat osoby św. Józefa. W ewangeliach tylko 25 wierszy jest poświęcone temu Świętemu. Prezentując bardzo wiele obrazów poświęconych św. Józefowi, o. Cyprian akcentował nowość w przedstawianiu go w różnych kontekstach historycznych.

Na zakończenie akademii słowo podsumowania wygłosił przedstawiciel UPJP2 – ks. prof. Jan Dziedzic. Zaprezentował on pokrótce zasadność istnienia wydziałów teologicznych na uczelniach. Wszystkim klerykom ks. profesor życzył owocnego zdobywania wiedzy i ugruntowania swej wiary.

fot. br. Ewaryst Buła OFM