Scroll Top
Pogrzeb śp. o. Czesława

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” column_element_spacing=”default” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” bg_image_animation=”none” border_type=”simple” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]

W Dzień Zaduszny odbyły się uroczystości pogrzebowe o. Czesława Teklaka OFM, który zmarł 28 października w zakonnej Infirmerii. Eucharystii w kalwaryjskiej bazylice przewodniczył o. Teofil Czarniak OFM, Minister Prowincjalny.

Przed Mszą świętą o. Herbert Nesterenko OFM, definitor Prowincji i gwardian klasztoru seminaryjnego, przedstawił życie i działalność śp. o. Czesława Teklaka OFM.
Homilię podczas liturgii wygłosił o. Romuald Kośla OFM. Na początku zwrócił uwagę, że pożegnanie ojca Czesława przypadło w dniu, w którym Kościół od ołtarza wznosi modlitwę pełną wiary za zmarłych i błaga o łaskę nieba dla zmarłych.
Ojciec kaznodzieja mówił, że Zmarły został powołany do życia zakonnego i kapłańskiego w trudnych, powojennych latach, w których szczególnie mocne były napięcia pomiędzy władzą świecką a Kościołem.
Kto wie, czy cała ta sytuacja otwartej wręcz walki władz komunistycznych z ludźmi Kościoła, nie skłoniła ojca Czesława, zaraz po święceniach, do podjęcia na lubelskiej uczelni katolickiej, studiów z zakresu teologii fundamentalnej, wówczas określanej mianem apologetyki, której celem była i jest obrona depozytu wiary chrześcijańskiej – stwierdził i zaznaczył, że cały dorobek naukowy śp. ojca Profesora skupiony był wokół sprawy interpretacji osoby Jezusa Chrystusa przez prominentnych ideologów komunizmu.
Przy ocenie ich wywodów dawał do zrozumienia, jak karykaturalne może być widzenie Jezusa, którego ogołociło się z boskości, którego pozbawiono boskich korzeni – podsumował ojciec Romuald, a następnie powiedział, że pracę naukową i dydaktyczną ojca Czesława można sprowadzić do zdania z Pierwszego Listu św. Piotra: bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest (1P 3,15).
W dalszych słowach kapłan zwrócił uwagę, że wiara chrześcijańska tylko wtedy jest mocna, tylko wtedy gotowa na ofiarę i poświęcenie, jeśli może ze swej strony powiedzieć: znalazłam Miłość.
Chrystus zmartwychwstał, a zatem i ja zmartwychwstanę. I ja będę żył. Jego grób jest pusty, mój też będzie pusty. Przejdę w Boży świat wieczności i nieskończoności, przejdę do Ojca, jak On przeszedł ze śmierci do życia – zaznaczył o. Romuald. Przypomniał, też o tym, że zmartwychwstały Chrystus jest centrum życia chrześcijańskiego.
Kaznodzieja zauważył, iż ostatnie lata życia Ojca Profesora miały również znaczenie dydaktyczne. Sam uczył się jak cierpienie przyjmować i dawał przykład innym tego samego. Każdorazowe przyjęcie cierpienia mówi o miłości. Bez niej krzyż staje się cierpieniem nie do zniesienia. Tylko miłość może uczynić krzyż upragnionym i słodkim.
Jak kiedyś zmartwychwstanie Jezusa zmieniło wątpiących i zalęknionych Apostołów w ludzi wiary, silnych mocą ducha do tego stopnia, że głosili nowinę o zmartwychwstaniu w porę i nie w porę, tak i teraz mocą tej samej prawdy my stajemy się odważniejsi wobec śmierci – zauważył.
Na zakończenie ojciec Romuald podziękował Zmarłemu za oddanie się Bogu, Kościołowi, Zakonowi i Prowincji, za pełnienie ważnych i trudnych funkcji, wynikających z nich administracyjnych obowiązków, a także, w osobistych słowach, za „wyjątkowy szacunek do czasu, dyscyplinę wewnętrzną i zewnętrzną”.
Przed zakończeniem uroczystości br. Lauretny Ryguła OFM odczytał list kondolencyjny Generała Zakonu Braci Mniejszych i Wielkiego Kanclerza Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie – o. Massimo Fusarellego.
Ojciec Czesław Teklak OFM urodził się 23 lutego 1933 r. w Turobinie. Do Zakonu Braci Mniejszych, Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Polsce wstąpił w 1949 roku. 27 sierpnia 1950r. złożył pierwsze śluby zakonne, a 6 marca 1955 r. śluby wieczyste. Trzy lata później, 22 czerwca 1958, przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach podjął studia z zakresu teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był definitorem Prowincji, wykładowcą WSD OO. Bernardynów w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej, a następnie jego rektorem. Od 1980 do 2005 pracował jako wykładowca Antonianum i Urbanianum, moderator sekcji dogmatycznej, wicedziekan, dziekan Wydziału Teologicznego PU Antonianum.  Po powrocie do Polski przebywał w seminaryjnym klasztorze w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmarł 28 października w Infirmerii św. Szymona z Lipnicy otoczony modlitwą współbraci.

 

o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” column_element_spacing=”default” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” bg_image_animation=”none” border_type=”simple” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_gallery type=”flexslider_style” images=”13983,14006,14005,14004,14003,14002,14001,14000,13999,13998,13997,13996,13995,13994,13993,13992,13991,13990,13989,13988,13987,13986,13985,13984″ onclick=”link_image” img_size=”full”][vc_video link=”https://youtu.be/4JBMt_7DX0U”][/vc_column][/vc_row]

Polecamy