Scroll Top
Zimowe Dni Wspólnoty LSO
W miniony weekend (16-18 lutego) w Kalwarii Zebrzydowskiej odbywały się XV Zimowe Dni Wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 180 osób z 10 wspólnot ministranckich, posługujących przy naszych klasztorach. Przybyli młodzi wraz ze swymi moderatorami z następujących wspólnot: Alwerni, Brodów, Dukli, Kalwarii Zebrzydowskiej, Leżajska, Huciaska i Malenisk (k. Leżajska), Łęczycy, Radecznicy, Rzeszowa oraz Warszawy.

Organizatorami wydarzenia byli moderatorzy Prowincjalni: o. Terencjan Krawiec i o. Filip Czub. Pomocą w przeprowadzeniu rozgrywek służył im o. Klaudiusz Baran, który do lipca zeszłego roku był Moderatorem Prowincjalnym LSO.

W piątkowe popołudnie Dni Wspólnoty rozpoczęło spotkanie organizacyjne, w czasie którego wylosowano grupy, w ramach których odbywać się miały w kolejnym dniu rozgrywki sportowe. Wieczornym dopełnieniem dnia był czas na duchową odnowę. W trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu w bazylice młodzi mieli okazję do sakramentalnej spowiedzi. Po niej miało miejsce nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

W sobotę przed południem odbywał się turniej w piłkę nożną halową i tenis stołowy w trzech kategoriach wiekowych: ministrant, lektor młodszy i lektor starszy. Wieczorem w kaplicy WSD wszyscy spotkali się na Eucharystii, której przewodniczył o. Terencjan. Po Mszy św. nastąpił czas na turniej szachowy również w trzech kategoriach.

W niedzielę Liturgiczna Służba Ołtarza rozpoczęła dzień od porannej Mszy św., której przewodniczył nasz Prowincjał, o. Egidiusz Włodarczyk. Asysta złożona z ponad 160 ministrantów szczelnie wypełniła prezbiterium bazyliki.

W homilii skierowanej do zgromadzonych Ojciec Prowincjał zauważył, że słowo Boże tej niedzieli wyznacza nam kierunek na cały Wielki Post. Treści Liturgii Słowa pogrupował w klucz trzy „P”: pierwszeństwo, pokusa i przygotowanie. Mówił:

Istnieje ryzyko, że już na początku Wielkiego Postu popełnimy kardynalny błąd – skoncentrujemy się na samych sobie zamiast skupić się na Bogu. (…) Najpierw Bóg, potem ja. Jeżeli człowiek zaczyna od patrzenia na siebie, jeżeli siebie stawia w centrum Wielkiego Postu, wcześniej czy później wpadnie w samouwielbienie albo w rozgoryczenie. Najpierw mamy uświadomić sobie miłość Boga, dopiero potem ma sens pytać o moją odpowiedź na tę miłość. Najpierw patrzymy na Chrystusa, aby uświadomić sobie za jaką cenę nas odkupił, dopiero później zasadne będzie pytanie: co ja robię z tym darem? Taki sens mają zresztą wszystkie nabożeństwa pasyjne. (…)

Drugie „P” to pokusa. Ewangelia przypomina nam o tym jak pan przez 40 dni był kuszony na pustyni. Skoro On poddał się próbie, dlaczego my mielibyśmy jej uniknąć? Chodzi o to, aby zrozumieć, że większość darów które otrzymaliśmy od Pana Boga możemy wykorzystać ku dobremu albo ku złemu. I cała sztuka kryje się w tym, aby wykorzystywać je ku dobremu. Bardzo jasno pisze o tym św. Bazyli Wielki, kiedy podaje definicję wady: „wada jest to niewłaściwe i przeciwne Bożym przykazaniom posługiwanie się umiejętnościami, które Bóg nam dał dla czynienia dobra”. I odwrotnie: cnota polega na korzystaniu z tych samych umiejętności zgodnie z Bożą wolą i w dobrej intencji. (…)

I wreszcie trzecie „P” – przygotowanie. Może dziwić nas tak szybki przeskok w odczytanym fragmencie Ewangelii. Widzimy Pana Jezusa na pustyni, słyszymy o pokusach i kiedy już zaczynamy sobie to wszystko wyobrażać, nagle następuje przeskok – gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię. To nie jest przypadek. Pustynia nie jest dla pustyni, pustynia jest po coś. Zanim Jezus rozpocznie publiczną działalność, zanim wypowie wszystkie ważne słowa, dokona cudów, wreszcie odda życie i zmartwychwstanie potrzebuje 40 dni ciszy i odosobnienia. Wielki Post ma nas przygotować przez modlitwę, oczyszczenie, pokutę, wyciszenie, byśmy za 40 dni z nową mocą wyruszyli do drugiego człowieka z Dobrą Nowiną, że Jezus żyje i my jesteśmy tego świadkami. (…)

Te trzy „P” – pierwszeństwo Boga przed nami, pokusa, którą mamy obrócić ku dobremu i przygotowanie do tego, aby być świadkiem Zmartwychwstałego – oto program zakreślony przez dzisiejsze słowo Boże. Te trzy słowa, drodzy ministranci, skierowane są także do was. Zachęcają was do tego, abyście dzisiaj modląc się razem, ciesząc swoją obecnością uświadomili sobie, że w waszym życiu również pierwszeństwo ma Jezus, pokusy z Jezusem jesteście w stanie zwyciężyć i wreszcie te chwile, które spędzacie przy ołtarzu, tak blisko żywego Boga, mają przygotować was do tego abyście potem byli świadkami, że Jezus naprawdę żyje i trwanie przy nim ma sens.

Na zakończenie Eucharystii o. Terencjan podziękował swemu poprzednikowi na stanowisku Moderatora Prowincjalnego LSO – o. Klaudiuszowi Baranowi, który pełnił tę posługę przez ostatnie cztery lata. Pamiątkowy puchar wręczył mu o. Egidiusz.

Po Mszy św. w auli Domu Pielgrzyma nastąpiła gala wręczenia pucharów we wszystkich rozegranych konkurencjach. Puchary zwycięzcom wręczył Ojciec Prowincjał. Wyniki przedstawiają się następująco:

Piłka nożna

Kategoria MINISTRANT:

 1. Brody
 2. Warszawa
 3. Dukla
 • Król strzelców: Michał Wąsik – Brody
 • Najlepszy zawodnik: Tomasz Jachniewicz – Warszawa
 • Najlepszy bramkarz: Igor Berniak – Alwernia

Kategoria LEKTOR MŁODSZY:

 1. Kalwaria Zebrzydowska
 2. Hucisko + Maleniska
 3. Warszawa
 • Król strzelców: Korneliusz Sirant – Kalwaria Z.
 • Najlepszy zawodnik: Szymon Niźnik – Hucisko
 • Najlepszy bramkarz: Karol Gurkowski – Leżajsk

Kategoria LEKTOR STARSZY:

 1. Radecznica
 2. Warszawa + Rzeszów + Hucisko + Maleniska
 • Król strzelców: Kacper Sykuła – Radecznica
 • Najlepszy zawodnik: Maciej Sieradzki – Warszawa
 • Najlepszy bramkarz: Mateusz Kwapisz – Radecznica
Tenis stołowy

Kategoria MINISTRANT:

 1. Sebastian Sarzyński – Leżajsk
 2. Igor Berniak – Alwernia
 3. Filip Wątroba – Brody

Kategoria LEKTOR MŁODSZY:

 1. Krzysztof Karp – Leżajsk
 2. Daniel Karp – Leżajsk
 3. Bartłomiej Karp – Leżajsk

Kategoria LEKTOR STARSZY:

 1. Krzysztof Kołodziej – Radecznica
 2. Maksymilian Sinkowski – Maleniska
 3. Michał Karp – Leżajsk
Szachy

Kategoria MINISTRANT:

 1. Sebastian Sarzyński – Leżajsk
 2. Adrian Majder – Maleniska
 3. Bartłomiej Wróblewski – Brody

Kategoria LEKTOR MŁODSZY:

 1. Adam Pyjor – Warszawa
 2. Franciszek Wróbel – Dukla
 3. Filip Sirant – Kalwaria

Kategoria LEKTOR STARSZY:

 1. Antoni Kluza – Kalwaria
 2. Norbert Stawowy – Kalwaria
 3. Kacper Kozak – Radecznica
Konkurs biblijny

Kategoria MINISTRANT:

 1. Michał Wołoch – Leżajsk
 2. Julian Musiał – Alwernia
 3. Bartłomiej Gołąbek – Dukla

Kategoria LEKTOR MŁODSZY:

 1. Filip Sirant – Kalwaria
 2. Ignacy Jankowski – Kalwaria
 3. Maksymilian Jaroszek – Warszawa

Kategoria LEKTOR STARSZY:

 1. Michał Karp – Leżajsk
 2. Jakub Kowalczyk – Łęczyca
 3. Piotr Kołodziej – Radecznica

Serdecznie wszystkim wygranym gratulujemy! Wszystkim ministrantom zaś dziękujemy za wzięcie udziału w tym czasie wzajemnego umocnienia na drodze służby Bogu.

Polecamy